Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2168(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0010/2019

Ingivna texter :

A9-0010/2019

Debatter :

PV 22/10/2019 - 17
CRE 22/10/2019 - 17

Omröstningar :

PV 23/10/2019 - 11.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2019)0040

Protokoll
XML 3k
Tisdagen den 22 oktober 2019 - Strasbourg

17. Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande 2 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet [COM(2018)0521 - C8-0320/2018- 2018/2168(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

Isabel García Muñoz redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Tytti Tuppurainen (rådets tjänstgörande ordförande).

Talare: Angelika Winzig för PPE-gruppen, Lara Wolters för S&D-gruppen, Mikuláš Peksa för Verts/ALE-gruppen, Joachim Kuhs för ID-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Michael Heaver, grupplös, och Tomáš Zdechovský.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Tudor Ciuhodaru och Matthew Patten.

Talare: Tytti Tuppurainen och Isabel García Muñoz.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.4 i protokollet av den 23.10.2019.

Senaste uppdatering: 19 januari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy