Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 3k
Tiistai 22. lokakuuta 2019 - Strasbourg

18. Syrjinnän vastaisen laaja-alaisen direktiivin edistäminen (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: Syrjinnän vastaisen laaja-alaisen direktiivin edistäminen (2019/2877(RSP))

Tytti Tuppurainen (neuvoston puheenjohtaja) ja Věra Jourová (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Maria Walsh PPE-ryhmän puolesta, Sylvie Guillaume S&D-ryhmän puolesta, Maite Pagazaurtundúa Renew-ryhmän puolesta, Magid Magid Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nicolaus Fest ID-ryhmän puolesta, Malin Björk GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Laura Ferrara, Jiří Pospíšil, Claude Moraes, Michal Šimečka, Alice Kuhnke, Teuvo Hakkarainen, Eugenia Rodríguez Palop, Rosa Estaràs Ferragut, Heléne Fritzon, Sylvie Brunet, Pierrette Herzberger-Fofana, Christine Anderson, Clare Daly, Juan Fernando López Aguilar, Karin Karlsbro ja Evelyn Regner.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Agnes Jongerius, Sylwia Spurek, Miriam Dalli ja Vilija Blinkevičiūtė.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Sirpa Pietikäinen, Tudor Ciuhodaru ja Matthew Patten.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Tytti Tuppurainen.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Päivitetty viimeksi: 25. helmikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö