Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 3k
Tisdagen den 22 oktober 2019 - Strasbourg

18. Nya tag i arbetet med det övergripande direktivet mot diskriminering (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Nya tag i arbetet med det övergripande direktivet mot diskriminering (2019/2877(RSP))

Tytti Tuppurainen (rådets tjänstgörande ordförande) och Věra Jourová (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Maria Walsh för PPE-gruppen, Sylvie Guillaume för S&D-gruppen, Maite Pagazaurtundúa för Renew-gruppen, Magid Magid för Verts/ALE-gruppen, Nicolaus Fest för ID-gruppen, Malin Björk för GUE/NGL-gruppen, Laura Ferrara, grupplös, Jiří Pospíšil, Claude Moraes, Michal Šimečka, Alice Kuhnke, Teuvo Hakkarainen, Eugenia Rodríguez Palop, Rosa Estaràs Ferragut, Heléne Fritzon, Sylvie Brunet, Pierrette Herzberger-Fofana, Christine Anderson, Clare Daly, Juan Fernando López Aguilar, Karin Karlsbro och Evelyn Regner.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Agnes Jongerius, Sylwia Spurek, Miriam Dalli och Vilija Blinkevičiūtė.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sirpa Pietikäinen, Tudor Ciuhodaru och Matthew Patten.

Talare: Věra Jourová och Tytti Tuppurainen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 19 januari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy