Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 22. oktober 2019 - Strasbourg

19. Status for offentliggørelsen af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer - offentlig landeopdelt rapportering (forhandling)
CRE

Redegørelse ved Rådet: Status for offentliggørelsen af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer - offentlig landeopdelt rapportering (2019/2882(RSP))

Tytti Tuppurainen (formand for Rådet) afgav redegørelsen.

Talere: Sirpa Pietikäinen for PPE-Gruppen, Evelyn Regner for S&D-Gruppen, Stéphane Séjourné for Renew-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Gunnar Beck for ID-Gruppen, Jorge Buxadé Villalba for ECR-Gruppen, Manon Aubry for GUE/NGL-Gruppen, Jiří Pospíšil, Ibán García Del Blanco, Luis Garicano, Heidi Hautala, Markus Ferber, Tiemo Wölken, Ondřej Kovařík, Sven Giegold, Othmar Karas, Jonás Fernández, Karin Karlsbro og Marie Toussaint.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Marek Belka.

Taler: Tytti Tuppurainen.

Der ville senere blive givet meddelelse om det beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 132, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.7 i protokollen af 24.10.2019.

Seneste opdatering: 25. februar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik