Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 22 oktober 2019 - Strasbourg

19. Läget avseende offentliggörandet av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer – offentlig rapportering land för land (debatt)
CRE

Uttalande av rådet: Läget avseende offentliggörandet av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer – offentlig rapportering land för land (2019/2882(RSP))

Tytti Tuppurainen (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Sirpa Pietikäinen för PPE-gruppen, Evelyn Regner för S&D-gruppen, Stéphane Séjourné för Renew-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Gunnar Beck för ID-gruppen, Jorge Buxadé Villalba för ECR-gruppen, Manon Aubry för GUE/NGL-gruppen, Jiří Pospíšil, Ibán García Del Blanco, Luis Garicano, Heidi Hautala, Markus Ferber, Tiemo Wölken, Ondřej Kovařík, Sven Giegold, Othmar Karas, Jonás Fernández, Karin Karlsbro och Marie Toussaint.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marek Belka.

Talare: Tytti Tuppurainen.

Resolutionsförslaget (artikel 132.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.7 i protokollet av den 24.10.2019.

Senaste uppdatering: 19 januari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy