Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Вторник, 22 октомври 2019 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Заключения от заседанието на Европейския съвет от 17 и 18 октомври (разискване)
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Оценка на Комисията „Юнкер“ (разискване)
 6.Възобновяване на заседанието
 7.Преговори преди първото четене в Съвета (член 72 от Правилника за дейността)
 8.Време за гласуване
  8.1.Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) ***I (гласуване)
  8.2.Разрешения за риболов за риболовни кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство и риболовни операции на риболовни кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза ***I (гласуване)
  8.3.Изпълнение и финансиране на общия бюджет на Съюза през 2020 г. във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза *** (гласуване)
  8.4.Срокове на прилагане на Регламент (ЕС) 2019/501 и Регламент (ЕС) 2019/502 ***I (гласуване)
 9.Обяснения на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Състав на комисиите и делегациите
 13.Одобряване на протокола от предишното заседание
 14.Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели (разискване)
 15.Поправки (член 241 от Правилника за дейността) (предприети действия)
 16.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) (разискване)
 17.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: общ бюджет на ЕС – Европейски съвет и Съвет (разискване)
 18.Напредък на хоризонталната директива срещу дискриминацията (разискване)
 19.Положението с оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове - публично докладване по държави (разискване)
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (145 kb)
25/02/2020 14:44
  Списък на присъствалите (65 kb)
10/01/2020 10:58
 
Протокол (77 kb)
25/02/2020 14:44
  Списък на присъствалите (12 kb)
10/01/2020 10:58
  Резултати от различните гласувания (20 kb)
26/02/2020 08:16
  Поименни гласувания (33 kb)
26/02/2020 08:16
 
Протокол (263 kb)
25/02/2020 14:44
  Списък на присъствалите (79 kb)
10/01/2020 10:58
  Резултати от различните гласувания (90 kb)
26/02/2020 08:16
  Поименни гласувания (132 kb)
26/02/2020 08:16
Последно осъвременяване: 25 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност