Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Вторник, 22 октомври 2019 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Заключения от заседанието на Европейския съвет от 17 и 18 октомври (разискване)
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Оценка на Комисията „Юнкер“ (разискване)
 6.Възобновяване на заседанието
 7.Преговори преди първото четене в Съвета (член 72 от Правилника за дейността)
 8.Време за гласуване
  8.1.Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) ***I (гласуване)
  8.2.Разрешения за риболов за риболовни кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство и риболовни операции на риболовни кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза ***I (гласуване)
  8.3.Изпълнение и финансиране на общия бюджет на Съюза през 2020 г. във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза *** (гласуване)
  8.4.Срокове на прилагане на Регламент (ЕС) 2019/501 и Регламент (ЕС) 2019/502 ***I (гласуване)
 9.Обяснения на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Състав на комисиите и делегациите
 13.Одобряване на протокола от предишното заседание
 14.Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели (разискване)
 15.Поправки (член 241 от Правилника за дейността) (предприети действия)
 16.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) (разискване)
 17.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: общ бюджет на ЕС – Европейски съвет и Съвет (разискване)
 18.Напредък на хоризонталната директива срещу дискриминацията (разискване)
 19.Положението с оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове - публично докладване по държави (разискване)
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (145 kb) Присъствен списък (65 kb) Резултати от различните гласувания (14 kb) Поименни гласувания (193 kb) 
 
Протокол (77 kb) Присъствен списък (12 kb) Резултати от различните гласувания (20 kb) Поименни гласувания (33 kb) 
 
Протокол (263 kb) Присъствен списък (79 kb) Резултати от различните гласувания (90 kb) Поименни гласувания (132 kb) 
Последно осъвременяване: 19 януари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност