Forrige 
 Næste 
RCVVOTESPVTACRE
Protokol
Tirsdag den 22. oktober 2019 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 17.og 18. oktober 2019 (forhandling)
 4.Genoptagelse af mødet
 5.Status over Juncker-Kommissionen (forhandling)
 6.Genoptagelse af mødet
 7.Forhandlinger forud for Rådets førstebehandling (forretningsordenens artikel 72)
 8.Afstemningstid
  
8.1.Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) ***I (afstemning)
  
8.2.Fiskeritilladelser til EU-fiskerfartøjer i Det Forenede Kongeriges farvande og fiskeri, der udøves af Det Forenede Kongeriges fiskerfartøjer i EU-farvande ***I (afstemning)
  
8.3.Gennemførelse og finansiering af EU's almindelige budget for 2020 i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af EU *** (afstemning)
  
8.4.Anvendelsesperiode for forordning (EU) 2019/501 og forordning (EU) 2019/502 ***I (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Genoptagelse af mødet
 12.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 13.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 14.Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 – alle sektioner (forhandling)
 15.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 241) (opfølgning)
 16.Decharge 2017: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (forhandling)
 17.Decharge 2017: EU's almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet (forhandling)
 18.Videreudvikling af det horisontale direktiv om ikkeforskelsbehandling (forhandling)
 19.Status for offentliggørelsen af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer - offentlig landeopdelt rapportering (forhandling)
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (131 kb) Tilstedeværelsesliste (65 kb) Afstemningsresultater (12 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (193 kb) 
 
Protokol (131 kb) Tilstedeværelsesliste (65 kb) Afstemningsresultater (12 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (193 kb) 
 
Protokol (74 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) Afstemningsresultater (19 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (32 kb) 
 
Protokol (244 kb) Tilstedeværelsesliste (70 kb) Afstemningsresultater (88 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (123 kb) 
Seneste opdatering: 19. januar 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik