Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Tirsdag den 22. oktober 2019 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 17.og 18. oktober 2019 (forhandling)
 4.Genoptagelse af mødet
 5.Status over Juncker-Kommissionen (forhandling)
 6.Genoptagelse af mødet
 7.Forhandlinger forud for Rådets førstebehandling (forretningsordenens artikel 72)
 8.Afstemningstid
  8.1.Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) ***I (afstemning)
  8.2.Fiskeritilladelser til EU-fiskerfartøjer i Det Forenede Kongeriges farvande og fiskeri, der udøves af Det Forenede Kongeriges fiskerfartøjer i EU-farvande ***I (afstemning)
  8.3.Gennemførelse og finansiering af EU's almindelige budget for 2020 i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af EU *** (afstemning)
  8.4.Anvendelsesperiode for forordning (EU) 2019/501 og forordning (EU) 2019/502 ***I (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Genoptagelse af mødet
 12.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 13.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 14.Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 – alle sektioner (forhandling)
 15.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 241) (opfølgning)
 16.Decharge 2017: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (forhandling)
 17.Decharge 2017: EU's almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet (forhandling)
 18.Videreudvikling af det horisontale direktiv om ikkeforskelsbehandling (forhandling)
 19.Status for offentliggørelsen af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer - offentlig landeopdelt rapportering (forhandling)
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (131 kb)
25/02/2020 14:44
  Deltagerliste (65 kb)
10/01/2020 11:00
 
Protokol (74 kb)
25/02/2020 14:44
  Deltagerliste (11 kb)
10/01/2020 11:00
  Afstemningsresultater (19 kb)
26/02/2020 08:16
  Afstemning ved navneopråb (32 kb)
26/02/2020 08:16
 
Protokol (244 kb)
25/02/2020 14:44
  Deltagerliste (70 kb)
10/01/2020 11:00
  Afstemningsresultater (88 kb)
26/02/2020 08:16
  Afstemning ved navneopråb (123 kb)
26/02/2020 08:16
Seneste opdatering: 25. februar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik