Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Teisipäev, 22. oktoober 2019 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Euroopa Ülemkogu 2019. aasta 17.—18. oktoobri kohtumise järeldused (arutelu)
 4.Istungi jätkamine
 5.Junckeri komisjoni tegevuse kokkuvõte (arutelu)
 6.Istungi jätkamine
 7.Nõukogu esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 72)
 8.Hääletused
  8.1.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (2014–2020) ***I (hääletus)
  8.2.Liidu kalalaevadele kalapüügilubade andmine püügitoiminguteks Ühendkuningriigi vetes ja Ühendkuningriigi kalalaevade püügitoimingud liidu vetes ***I (hääletus)
  8.3.Liidu üldeelarve täitmine ja rahastamine 2020. aastal seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega *** (hääletus)
  8.4.Määruse (EL) 2019/501 ja (EL) 2019/502 kohaldamistähtajad ***I (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Istungi jätkamine
 12.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 13.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 14.Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve – kõik jaod (arutelu)
 15.Parandused (kodukorra artikkel 241) (järelmeetmed)
 16.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) (arutelu)
 17.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (arutelu)
 18.Horisontaalse diskrimineerimisvastase võitluse direktiiviga edasi liikumine (arutelu)
 19.Tulumaksualase teabe avalikustamine teatavate äriühingute ja filiaalide poolt – hetkeseis – avalik aruandlus riikide lõikes (arutelu)
 20.Järgmise istungi päevakord
 21.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (131 kb)
25/02/2020 14:46
  Kohalolijate nimekiri (65 kb)
10/01/2020 11:02
 
Protokoll (74 kb)
25/02/2020 14:46
  Kohalolijate nimekiri (11 kb)
10/01/2020 11:02
  Hääletustulemused (19 kb)
26/02/2020 08:16
  Nimelise hääletuse tulemused (32 kb)
26/02/2020 08:17
 
Protokoll (240 kb)
25/02/2020 14:46
  Kohalolijate nimekiri (71 kb)
10/01/2020 11:02
  Hääletustulemused (89 kb)
26/02/2020 08:16
  Nimelise hääletuse tulemused (123 kb)
26/02/2020 08:17
Viimane päevakajastamine: 25. veebruar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika