Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Dinsdag 22 oktober 2019 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 17-18 oktober (debat)
 4.Hervatting van de vergadering
 5.Beoordeling van de Commissie-Juncker (debat)
 6.Hervatting van de vergadering
 7.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van de Raad (artikel 72 van het Reglement)
 8.Stemmingen
  
8.1.Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020) ***I (stemming)
  
8.2.Vismachtigingen voor vissersvaartuigen van de Unie in wateren van het Verenigd Koninkrijk en visserijactiviteiten van vissersvaartuigen van het Verenigd Koninkrijk in wateren van de Unie ***I (stemming)
  
8.3.Uitvoering en financiering van de algemene begroting van de Unie in 2020 in verband met de terugtrekking van het VK uit de Unie *** (stemming)
  
8.4.Toepassingsperioden van Verordening (EU) 2019/501 en Verordening (EU) 2019/502 ***I (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Hervatting van de vergadering
 12.Samenstelling commissies en delegaties
 13.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 14.Algemene begroting van de Europese Unie voor 2020 – alle afdelingen (debat)
 15.Rectificaties (artikel 241 van het Reglement) (gegeven gevolg)
 16.Kwijting 2017: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) (debat)
 17.Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad (debat)
 18.Vooruitgang boeken met de horizontale antidiscriminatierichtlijn (debat)
 19.Stand van zaken in verband met de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren - openbare verslaglegging per land (debat)
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (134 kb) Presentielijst (65 kb) Uitslag van de stemming (12 kb) Hoofdelijke stemming (193 kb) 
 
Notulen (134 kb) Presentielijst (65 kb) Uitslag van de stemming (12 kb) Hoofdelijke stemming (193 kb) 
 
Notulen (75 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de stemming (20 kb) Hoofdelijke stemming (32 kb) 
 
Notulen (245 kb) Presentielijst (70 kb) Uitslag van de stemming (86 kb) Hoofdelijke stemming (122 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 19 januari 2021Juridische mededeling - Privacybeleid