Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Marţi, 22 octombrie 2019 - Strasbourg
 1.Deschiderea ședinței
 2.Depunere de documente
 3.Concluziile reuniunii Consiliului European din 17-18 octombrie (dezbatere)
 4.Reluarea ședinței
 5.Bilanțul Comisiei Juncker (dezbatere)
 6.Reluarea ședinței
 7.Negocieri înaintea primei lecturi a Consiliului (articolul 72 din Regulamentul de procedură)
 8.Votare
  8.1.Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) ***I (vot)
  8.2.Autorizațiile de pescuit pentru navele de pescuit ale Uniunii în apele Regatului Unit și operațiunile de pescuit ale navelor de pescuit ale Regatului Unit în apele Uniunii ***I (vot)
  8.3.Execuția și finanțarea bugetului general al Uniunii în 2020 în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune *** (vot)
  8.4.Perioadele de aplicare a Regulamentului (UE) 2019/501 și a Regulamentului (UE) 2019/502 ***I (vot)
 9.Explicații privind votul
 10.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 11.Reluarea ședinței
 12.Componența comisiilor și delegațiilor
 13.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 14.Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - toate secțiunile (dezbatere)
 15.Rectificări (articolul 241 din Regulamentul de procedură) (măsuri subsecvente)
 16.Descărcarea de gestiune 2017: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) (dezbatere)
 17.Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Consiliul European și Consiliul (dezbatere)
 18.Realizarea de progrese în ceea ce privește Directiva orizontală de combatere a discriminării (dezbatere)
 19.Situația actuală privind comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit - raportarea publică pentru fiecare țară în parte (dezbatere)
 20.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 21.Ridicarea ședinței
 Lista de prezenţă
Proces-verbal (136 kb) Lista de prezenţă (65 kb) Rezultatele voturilor (12 kb) Voturi prin apel nominal (193 kb) 
 
Proces-verbal (75 kb) Lista de prezenţă (11 kb) Rezultatele voturilor (19 kb) Voturi prin apel nominal (29 kb) 
 
Proces-verbal (248 kb) Lista de prezenţă (71 kb) Rezultatele voturilor (87 kb) Voturi prin apel nominal (124 kb) 
Ultima actualizare: 19 ianuarie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate