Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Utorok, 22. októbra 2019 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predloženie dokumentov
 3.Závery zo zasadnutia Európskej rady zo 17. a z 18. októbra 2019 (rozprava)
 4.Pokračovanie rokovania
 5.Hodnotenie Junckerovej Komisie (rozprava)
 6.Pokračovanie rokovania
 7.Rokovania pred prvým čítaním v Rade (článok 72 rokovacieho poriadku)
 8.Hlasovanie
  8.1.Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) ***I (hlasovanie)
  8.2.Oprávnenia na rybolov pre plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné operácie rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie ***I (hlasovanie)
  8.3.Plnenie a financovanie všeobecného rozpočtu EÚ v roku 2020 v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ *** (hlasovanie)
  8.4.Obdobia uplatňovania nariadenia (EÚ) 2019/501 a nariadenia (EÚ) 2019/502 ***I (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Pokračovanie rokovania
 12.Zloženie výborov a delegácií
 13.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 14.Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2020 – všetky oddiely (rozprava)
 15.Korigendá (článok 241 rokovacieho poriadku) (ďalší postup)
 16.Absolutórium za rok 2017: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (rozprava)
 17.Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada (rozprava)
 18.Ďalší rozvoj horizontálnej antidiskriminačnej smernice (rozprava)
 19.Súčasný stav zverejňovania informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami – verejné podávanie správ podľa jednotlivých krajín (rozprava)
 20.Program rokovania na nasledujúci deň
 21.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (131 kb)
25/02/2020 14:54
  Prezenčná listina (65 kb)
10/01/2020 11:08
 
Zápisnica (75 kb)
25/02/2020 14:54
  Prezenčná listina (11 kb)
10/01/2020 11:08
  Výsledky hlasovaní (20 kb)
26/02/2020 08:16
  Hlasovania podľa mien (32 kb)
26/02/2020 08:17
 
Zápisnica (247 kb)
25/02/2020 14:54
  Prezenčná listina (71 kb)
10/01/2020 11:08
  Výsledky hlasovaní (91 kb)
26/02/2020 08:16
  Hlasovania podľa mien (122 kb)
26/02/2020 08:17
Posledná úprava: 25. februára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia