Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
RCVVOTESPVTACRE
Zápisnica
Utorok, 22. októbra 2019 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predloženie dokumentov
 3.Závery zo zasadnutia Európskej rady zo 17. a z 18. októbra 2019 (rozprava)
 4.Pokračovanie rokovania
 5.Hodnotenie Junckerovej Komisie (rozprava)
 6.Pokračovanie rokovania
 7.Rokovania pred prvým čítaním v Rade (článok 72 rokovacieho poriadku)
 8.Hlasovanie
  
8.1.Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) ***I (hlasovanie)
  
8.2.Oprávnenia na rybolov pre plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné operácie rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie ***I (hlasovanie)
  
8.3.Plnenie a financovanie všeobecného rozpočtu EÚ v roku 2020 v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ *** (hlasovanie)
  
8.4.Obdobia uplatňovania nariadenia (EÚ) 2019/501 a nariadenia (EÚ) 2019/502 ***I (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Pokračovanie rokovania
 12.Zloženie výborov a delegácií
 13.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 14.Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2020 – všetky oddiely (rozprava)
 15.Korigendá (článok 241 rokovacieho poriadku) (ďalší postup)
 16.Absolutórium za rok 2017: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (rozprava)
 17.Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada (rozprava)
 18.Ďalší rozvoj horizontálnej antidiskriminačnej smernice (rozprava)
 19.Súčasný stav zverejňovania informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami – verejné podávanie správ podľa jednotlivých krajín (rozprava)
 20.Program rokovania na nasledujúci deň
 21.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (131 kb) Prezenčná listina (65 kb) Výsledky hlasovania (12 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (193 kb) 
 
Zápisnica (131 kb) Prezenčná listina (65 kb) Výsledky hlasovania (12 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (193 kb) 
 
Zápisnica (75 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovania (20 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (32 kb) 
 
Zápisnica (247 kb) Prezenčná listina (71 kb) Výsledky hlasovania (91 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (122 kb) 
Posledná úprava: 19. januára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia