Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 22 oktober 2019 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Slutsatser från Europeiska rådets möte den 17–18 oktober 2019 (debatt)
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Utvärdering av Junckerkommissionen (debatt)
 6.Återupptagande av sammanträdet
 7.Förhandlingar inför rådets första behandling (artikel 72 i arbetsordningen)
 8.Omröstning
  8.1.Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) ***I (omröstning)
  8.2.Fisketillstånd för unionsfartyg i Förenade kungarikets vatten och Förenade kungarikets fiskefartygs fiskeinsatser i unionens vatten ***I (omröstning)
  8.3.Genomförande och finansiering av unionens allmänna budget under 2020 i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen *** (omröstning)
  8.4.Tillämpningsperioder för förordning (EU) 2019/501 och förordning (EU) 2019/502 ***I (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Utskottens och delegationernas sammansättning
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 14.Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt (debatt)
 15.Rättelser (artikel 241 i arbetsordningen) (uppföljning)
 16.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) (debatt)
 17.Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet (debatt)
 18.Nya tag i arbetet med det övergripande direktivet mot diskriminering (debatt)
 19.Läget avseende offentliggörandet av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer – offentlig rapportering land för land (debatt)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (134 kb)
25/02/2020 14:54
  Närvarolista (65 kb)
10/01/2020 11:08
 
Protokoll (74 kb)
25/02/2020 14:54
  Närvarolista (11 kb)
10/01/2020 11:08
  Omröstningsresultat (19 kb)
26/02/2020 08:16
  Omröstningar med namnupprop (33 kb)
26/02/2020 08:17
 
Protokoll (242 kb)
25/02/2020 14:54
  Närvarolista (71 kb)
10/01/2020 11:08
  Omröstningsresultat (86 kb)
26/02/2020 08:16
  Omröstningar med namnupprop (122 kb)
26/02/2020 08:17
Senaste uppdatering: 25 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy