Indeks 
Zapisnik
PDF 243kWORD 74k
Utorak, 22. listopada 2019. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Podnošenje dokumenata
 3.Zaključci sa sastanka Europskog vijeća od 17. i 18. listopada 2019. (rasprava)
 4.Nastavak dnevne sjednice
 5.Revizija Junckerove Komisije (rasprava)
 6.Nastavak dnevne sjednice
 7.Pregovori prije prvog čitanja u Vijeću (članak 72. Poslovnika)
 8.Glasovanje
  8.1.Europski fond za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) ***I (glasovanje)
  8.2.Odobrenja za ribolov za plovila Unije u vodama Ujedinjene Kraljevine i ribolovnim operacijama ribarskih plovila Ujedinjene Kraljevine u vodama Unije ***I (glasovanje)
  8.3.Izvršenje i financiranje općeg proračuna Unije u 2020. u vezi s povlačenjem Ujedinjene Kraljevine iz Unije *** (glasovanje)
  8.4.Razdoblja primjene Uredbe (EU) 2019/501 i Uredbe (EU) 2019/502 ***I (glasovanje)
 9.Obrazloženja glasovanja
 10.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 11.Nastavak dnevne sjednice
 12.Sastav odbora i izaslanstava
 13.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 14.Opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2020. - svi dijelovi (rasprava)
 15.Ispravci (članak 241. Poslovnika) (poduzete mjere)
 16.Razrješnica za 2017.: Europski potporni ured za azil (EASO) (rasprava)
 17.Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće (rasprava)
 18.Horizontalna direktiva o suzbijanju diskriminacije - sljedeći koraci (rasprava)
 19.Trenutačno stanje objavljivanja infromacija o porezu na dobit određenih podzeća i podružnica - javno izvješćivanje po zemljama (rasprava)
 20.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 21.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: David Maria SASSOLI
predsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:10 h.


2. Podnošenje dokumenata

Parlamentarni odbori podnijeli su sljedeće dokumente:

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 kako bi se državama članicama pružila financijska pomoć za nošenje s velikim financijskim opterećenjem koje je posljedica povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije bez sporazuma (COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD)) – Odbor REGI - Izvjestitelj: Younous Omarjee (A9-0020/2019).


3. Zaključci sa sastanka Europskog vijeća od 17. i 18. listopada 2019. (rasprava)

Izjave Europskog vijeća i Komisije: Zaključci sa sastanka Europskog vijeća od 17. i 18. listopada 2019. (2019/2721(RSP))

Donald Tusk (predsjednik Europskog vijeća) i Jean-Claude Juncker (predsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Iratxe García Pérez, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Dacian Cioloş, u ime Kluba zastupnika Renew, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Nicolas Bay, u ime Kluba zastupnika ID-a, Geoffrey Van Orden, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Martin Schirdewan, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, i Márton Gyöngyösi, nezavisni zastupnik.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Govorili su Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira, Guy Verhofstadt, Alyn Smith, Jörg Meuthen, Derk Jan Eppink, Martina Anderson, Lucy Elizabeth Harris, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Maria Grapini i Caroline Voaden, Enikő Győri, Heléne Fritzon, Luisa Porritt, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ben Habib i odbio pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Lance Forman, Marco Campomenosi, Peter Lundgren, Matt Carthy, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Esteban González Pons, Richard Corbett, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Martin Edward Daubney, Billy Kelleher, Terry Reintke, Jaak Madison, Daniel Hannan, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Alyn Smith, Nigel Farage, Antonio Tajani, Margarida Marques, Fabienne Keller, Molly Scott Cato, Alessandro Panza, Ivan Vilibor Sinčić, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tomislav Sokol, Tomas Tobé, Brando Benifei, Dita Charanzová, Jordan Bardella, Diane Dodds, Luděk Niedermayer, Andreas Schieder, Ilhan Kyuchyuk, Lefteris Christoforou, Tonino Picula, Paulo Rangel, Javier Moreno Sánchez i Seán Kelly.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Georgios Kyrtsos, Julie Ward, Andrus Ansip, Ellie Chowns, James Wells, Franc Bogovič i Juan Fernando López Aguilar.

PREDSJEDA: David Maria SASSOLI
predsjednik

Govorili su Michel Barnier (glavni pregovarač) i Donald Tusk.

Rasprava je zaključena.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 11:28 h.)


4. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 11:33 h.


5. Revizija Junckerove Komisije (rasprava)

Izjava predsjednika Komisije: Revizija Junckerove Komisije (2019/2831(RSP))

Jean-Claude Juncker (predsjednik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Iratxe García Pérez, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Dacian Cioloş, u ime Kluba zastupnika Renew, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marco Zanni, u ime Kluba zastupnika ID-a, Ryszard Antoni Legutko, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Manon Aubry, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, i Eleonora Evi, nezavisna zastupnica.

Govorili su Jean-Claude Juncker i Predsjednik, koji je u ime Parlamenta zahvalio Jean-Claudeu Junckeru i cjelokupnom Kolegiju povjerenika na svemu što su učinili tijekom zadnjh pet godina.

Rasprava je zaključena.

(Dnevna sjednica nakratko je prekinuta)

PREDSJEDA: Nicola BEER
potpredsjednica


6. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 12:32 h.


7. Pregovori prije prvog čitanja u Vijeću (članak 72. Poslovnika)

Predsjednik je u skladu s člankom 72. Poslovnika obavijestio o odluci odbora ECON i ENVI o stupanju u međuinstitucijske pregovore:

—   Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 28. ožujka 2019. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja (COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD)) – stajalište u prvom čitanju P8_TA-PROV(2019)0325.

To stajalište Parlamenta u prvom čitanju koje predstavlja mandat za pregovore dostupno je na internetskim stranicama Parlamenta.


8. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su samo u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta.


8.1. Europski fond za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1309/2013 o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) [2019/0180(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2019)0034)


8.2. Odobrenja za ribolov za plovila Unije u vodama Ujedinjene Kraljevine i ribolovnim operacijama ribarskih plovila Ujedinjene Kraljevine u vodama Unije ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2403 u vezi s odobrenjima za ribolov za plovila Unije u vodama Ujedinjene Kraljevine i ribolovnim operacijama ribarskih plovila Ujedinjene Kraljevine u vodama Unije [2019/0187(COD)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: Chris Davies (A9-0014/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2019)0035)


8.3. Izvršenje i financiranje općeg proračuna Unije u 2020. u vezi s povlačenjem Ujedinjene Kraljevine iz Unije *** (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu uredbe Vijeća o mjerama koje se odnose na izvršenje i financiranje općeg proračuna Unije u 2020. u vezi s povlačenjem Ujedinjene Kraljevine iz Unije [12412/2019 - C9-0139/2019- 2019/0186(APP)] – Odbor za proračune. Izvjestitelj: Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG UREDBE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2019)0036)

Parlament je odobrio Nacrt uredbe Vijeća.


8.4. Razdoblja primjene Uredbe (EU) 2019/501 i Uredbe (EU) 2019/502 ***I (glasovanje)

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2019/501 i Uredbe (EU) 2019/502 u pogledu njihovih razdoblja primjene [COM(2019)0396 - C9-0108/2019- 2019/0179(COD)] – Odbor za promet i turizam.

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Odobren (P9_TA(2019)0037)


9. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 194. Poslovnika nalaze se na stranicama zastupnika na internetskim stranicama Parlamenta.


10. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja).

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 12:35.)


PREDSJEDA: Katarina BARLEY
potpredsjednica

11. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 15:05.


12. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od Kluba zastupnika S&D primio sljedeću odluku o izmjenama u sastavu odbora i izaslanstava:

Izaslanstvo za odnose s Palestinom: César Luena

Ta odluka stupa na snagu s današnjim datumom.


13. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


14. Opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2020. - svi dijelovi (rasprava)

Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2020. [11734/2019 - C9-0119/2019- 2019/2028(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelji: Monika Hohlmeier i Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

Eider Gardiazabal Rubial (izvjestiteljica) i Monika Hohlmeier (izvjestiteljica) predstavile su izvješće.

Govorili su Kimmo Tiilikainen (predsjedatelj Vijeća) i Günther Oettinger (povjerenik Komisije).

Govorili su Kathleen Van Brempt (izvjestiteljica za mišljenje Odbora INTA), Corina Crețu (izvjestiteljica za mišljenje Odbora CONT), Siegfried Mureşan (izvjestitelj za mišljenje Odbora ECON), Lucia Ďuriš Nicholsonová (izvjestiteljica za mišljenje odbora EMPL), Pascal Canfin (izvjestitelj za mišljenje Odbora ENVI), Adina-Ioana Vălean (izvjestiteljica za mišljenje Odbora ITRE), Svenja Hahn (izvjestiteljica za mišljenje Odbora IMCO), Daniel Freund (izvjestitelj za mišljenje Odbora TRAN), Paolo De Castro (izvjestitelj za mišljenje Odbora AGRI), Cláudia Monteiro de Aguiar (izvjestiteljica za mišljenje Odbora PECH), Petra Kammerevert (izvjestiteljica za mišljenje Odbora CULT), Gwendoline Delbos-Corfield (izvjestiteljica za mišljenje Odbora LIBE), Antonio Tajani (izvjestitelj za mišljenje Odbora AFCO), Frances Fitzgerald (izvjestiteljica za mišljenje Odbora FEMM), José Manuel Fernandes, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Pierre Larrouturou, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Clotilde Armand, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Rasmus Andresen, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Hélène Laporte, u ime Kluba zastupnika ID-a, Bogdan Rzońca, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Dimitrios Papadimoulis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Rupert Lowe, nezavisni zastupnik, Jan Olbrycht, Elisabetta Gualmini, Olivier Chastel, Alexandra Geese, Ivan David, Johan Van Overtveldt, João Ferreira, Milan Uhrík, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Valerie Hayer i Monika Vana.

PREDSJEDA: Klára DOBREV
potpredsjednica

Govorili su Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Marc Botenga, Annunziata Mary Rees-Mogg, Niclas Herbst, Robert Biedroń, Nils Torvalds, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Annunziata Mary Rees-Mogg, Gianantonio Da Re, Evžen Tošenovský, Jonathan Bullock, Karlo Ressler, John Howarth, Elsi Katainen, Maximilian Krah koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Claudia Gamon, Joachim Stanisław Brudziński, Mario Furore, Lefteris Christoforou, Claudia Gamon, Ryszard Czarnecki, Martin Edward Daubney, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tomáš Zdechovský, Petri Sarvamaa, Luis Garicano, Henrik Overgaard Nielsen, Tomáš Zdechovský, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tomislav Sokol, Tamás Deutsch, Georgios Kyrtsos, Adam Jarubas, Mircea-Gheorghe Hava i Maria Spyraki.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Tudor Ciuhodaru, Mick Wallace, Tomislav Sokol, Costas Mavrides i Billy Kelleher.

Govorili su Günther Oettinger, Kimmo Tiilikainen, Monika Hohlmeier i Eider Gardiazabal Rubial.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.1 i točka 11.2 zapisnika od 23.10.2019..


15. Ispravci (članak 241. Poslovnika) (poduzete mjere)

Ispravci (P8_TA-PROV(2019)0382(COR01), P8_TA-PROV(2019)0415(COR01) i P8_TA-PROV(2019)0429(COR01)) objavljeni su na jučerašnjoj plenarnoj sjednici (točka 9. zapisnika od 21.10.2019.).

Budući da ni jedan klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag nisu zahtijevali glasovanje o ispravku, u skladu s člankom 241. stavkom 4. Poslovnika ti se ispravci smatraju prihvaćenima.


16. Razrješnica za 2017.: Europski potporni ured za azil (EASO) (rasprava)

Drugo izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2017. [COM(2018)0521 - C8-0359/2018- 2018/2208(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

Petri Sarvamaa predstavio je izvješće.

Govorio je Günther Oettinger (povjerenik Komisije).

Govorili su Tomáš Zdechovský, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Lara Wolters, u ime Kluba zastupnika S&D-a, i Ramona Strugariu, u ime Kluba zastupnika Renew.

PREDSJEDA: Othmar KARAS
potpredsjednik

Govorili su Viola Von Cramon-Taubadel, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Joachim Kuhs, u ime Kluba zastupnika ID-a, Ryszard Czarnecki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Miguel Urbán Crespo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ioannis Lagos, nezavisni zastupnik, Juan Fernando López Aguilar, Bernhard Zimniok i Joachim Stanisław Brudziński.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Julie Ward, Tudor Ciuhodaru i Clare Daly.

Govorili su Günther Oettinger i Petri Sarvamaa.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.3 zapisnika od 23.10.2019..


17. Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće (rasprava)

Drugo izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće [COM(2018)0521 - C8-0320/2018- 2018/2168(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

Isabel García Muñoz predstavila je izvješće.

Govorila je Tytti Tuppurainen (predsjedateljica Vijeća).

Govorili su Angelika Winzig, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Lara Wolters, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Mikuláš Peksa, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Joachim Kuhs, u ime Kluba zastupnika ID-a, Ryszard Czarnecki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Michael Heaver, nezavisni zastupnik, i Tomáš Zdechovský.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Tudor Ciuhodaru i Matthew Patten.

Govorile su Tytti Tuppurainen i Isabel García Muñoz.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.4 zapisnika od 23.10.2019..


18. Horizontalna direktiva o suzbijanju diskriminacije - sljedeći koraci (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Horizontalna direktiva o suzbijanju diskriminacije - sljedeći koraci (2019/2877(RSP))

Tytti Tuppurainen (predsjedateljica Vijeća) i Věra Jourová (povjerenica Komisije) dale su izjave.

Govorili su Maria Walsh, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Sylvie Guillaume, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Maite Pagazaurtundúa, u ime Kluba zastupnika Renew, Magid Magid, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Nicolaus Fest, u ime Kluba zastupnika ID-a, Malin Björk, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Laura Ferrara, nezavisna zastupnica, Jiří Pospíšil, Claude Moraes, Michal Šimečka, Alice Kuhnke, Teuvo Hakkarainen, Eugenia Rodríguez Palop, Rosa Estaràs Ferragut, Heléne Fritzon, Sylvie Brunet, Pierrette Herzberger-Fofana, Christine Anderson, Clare Daly, Juan Fernando López Aguilar, Karin Karlsbro i Evelyn Regner.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Govorili su Agnes Jongerius, Sylwia Spurek, Miriam Dalli i Vilija Blinkevičiūtė.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Sirpa Pietikäinen, Tudor Ciuhodaru i Matthew Patten.

Govorile su Věra Jourová i Tytti Tuppurainen.

Rasprava je zaključena.


19. Trenutačno stanje objavljivanja infromacija o porezu na dobit određenih podzeća i podružnica - javno izvješćivanje po zemljama (rasprava)

Izjava Vijeća: Trenutačno stanje objavljivanja infromacija o porezu na dobit određenih podzeća i podružnica - javno izvješćivanje po zemljama (2019/2882(RSP))

Tytti Tuppurainen (predsjedateljica Vijeća) dala je izjavu.

Govorili su Sirpa Pietikäinen, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Evelyn Regner, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Stéphane Séjourné, u ime Kluba zastupnika Renew, Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Gunnar Beck, u ime Kluba zastupnika ID-a, Jorge Buxadé Villalba, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Manon Aubry, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jiří Pospíšil, Ibán García Del Blanco, Luis Garicano, Heidi Hautala, Markus Ferber, Tiemo Wölken, Ondřej Kovařík, Sven Giegold, Othmar Karas, Jonás Fernández, Karin Karlsbro i Marie Toussaint.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Marek Belka.

Govorila je Tytti Tuppurainen.

Prijedlog rezolucije koji treba podnijeti u skladu s člankom 132. stavkom 2. Poslovnika bit će objavljen naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.7 zapisnika od 24.10.2019..


20. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 642.179/OJME).


21. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 20:34 h.

Klaus Welle

Dita Charanzová

glavni tajnik

potpredsjednica


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Edtstadler Karoline, Ehler Christian, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valerie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão Marques Maria Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patriciello Aldo, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schirdewan Martin, Schmiedtbauer Simone, Schmit Nicolas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Ispričani:

Andrieu Eric, Annemans Gerolf, Hahn Henrike, Járóka Lívia, Ochojska Janina, Saryusz-Wolski Jacek, Zagorakis Theodoros

Posljednje ažuriranje: 25. veljače 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti