Indiċi 
Minuti
XML 133kPDF 251kWORD 75k
It-Tlieta, 22 ta' Ottubru 2019 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tas-17 u t-18 ta' Ottubru (dibattitu)
 4.Tkomplija tas-seduta
 5.Analiżi tal-Kummissjoni Juncker (dibattitu)
 6.Tkomplija tas-seduta
 7.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Kunsill (Artikolu 72 tar-Regoli ta' Proċedura)
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  
8.1.Il-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (2014-2020) ***I (votazzjoni)
  
8.2.Awtorizzazzjonijiet tas-sajd għall-bastimenti tal-Unjoni fl-ilmijiet tar-Renju Unit u għall-operazzjonijiet tas-sajd tal-bastimenti tas-sajd tar-Renju Unit fl-ilmijiet tal-Unjoni ***I (votazzjoni)
  
8.3.L-implimentazzjoni u l-finanzjament tal-baġit ġenerali tal-UE fl-2020 fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni *** (votazzjoni)
  
8.4.Il-perjodi ta' applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2019/501 u tar-Regolament (UE) 2019/502 ***I (votazzjoni)
 9.Spjegazzjonijiet tal-vot
 10.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 11.Tkomplija tas-seduta
 12.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 13.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 14.Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020 - it-taqsimiet kollha (dibattitu)
 15.Rettifiki (Artikolu 241 tar-Regoli ta' Proċedura) (azzjonijiet meħuda)
 16.Kwittanza 2017: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) (dibattitu)
 17.Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (dibattitu)
 18.Immexxu 'l quddiem id-Direttiva orizzontali kontra d-Diskriminazzjoni (dibattitu)
 19.Is-sitwazzjoni attwali rigward id-divulgazzjoni tal-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu minn ċerti intrapriżi u fergħat - rapportar pubbliku għal kull pajjiż (dibattitu)
 20.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 21.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: David Maria SASSOLI
President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.10.


2. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti mill-kumitati parlamentari:

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2012/2002 sabiex tingħata assistenza finanzjarja lill-Istati Membri biex tkopri l-piż finanzjarju serju impost fuqhom wara l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni mingħajr ftehim (COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Younous Omarjee (A9-0020/2019).


3. Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tas-17 u t-18 ta' Ottubru (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill Ewropew u tal-Kummissjoni: Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tas-17 u t-18 ta' Ottubru 2019 (2019/2721(RSP))

Donald Tusk (President tal-Kunsill Ewropew) u Jean-Claude Juncker (President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Iratxe García Pérez f'isem il-Grupp S&D, Dacian Cioloş f'isem il-Grupp Renew, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, Nicolas Bay f'isem il-Grupp ID, Geoffrey Van Orden f'isem il-Grupp ECR, Martin Schirdewan f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Márton Gyöngyösi Membru mhux affiljat.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

Interventi ta': Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira, Guy Verhofstadt, Alyn Smith, Jörg Meuthen, Derk Jan Eppink, Martina Anderson, Lucy Elizabeth Harris, li wieġbet ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Maria Grapini u Caroline Voaden, Enikő Győri, Heléne Fritzon, Luisa Porritt, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ben Habib u rrifjutat mistoqsija "karta blu" ta' Lance Forman, Marco Campomenosi, Peter Lundgren, Matt Carthy, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Esteban González Pons, Richard Corbett, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Martin Edward Daubney, Billy Kelleher, Terry Reintke, Jaak Madison, Daniel Hannan, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Alyn Smith, Nigel Farage, Antonio Tajani, Margarida Marques, Fabienne Keller, Molly Scott Cato, Alessandro Panza, Ivan Vilibor Sinčić, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tomislav Sokol, Tomas Tobé, Brando Benifei, Dita Charanzová, Jordan Bardella, Diane Dodds, Luděk Niedermayer, Andreas Schieder, Ilhan Kyuchyuk, Lefteris Christoforou, Tonino Picula, Paulo Rangel, Javier Moreno Sánchez u Seán Kelly.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Georgios Kyrtsos, Julie Ward, Andrus Ansip, Ellie Chowns, James Wells, Franc Bogovič u Juan Fernando López Aguilar.

PRESIDENZA: David Maria SASSOLI
President

Interventi ta': Michel Barnier (kap negozjatur) u Donald Tusk.

Id-dibattitu ngħalaq.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 11.28.)


4. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 11.33.


5. Analiżi tal-Kummissjoni Juncker (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-President tal-Kummissjoni: Analiżi tal-Kummissjoni Juncker (2019/2831(RSP))

Jean-Claude Juncker (President tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Iratxe García Pérez f'isem il-Grupp S&D, Dacian Cioloş f'isem il-Grupp Renew, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marco Zanni f'isem il-Grupp ID, Ryszard Antoni Legutko f'isem il-Grupp ECR, Manon Aubry f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Eleonora Evi Membru mhux affiljata.

Interventi ta': Jean-Claude Juncker u l-President, li, f'isem il-Parlament Ewropew, irringrazzja lil Jean-Claude Juncker u lill-Kulleġġ tal-Kummissarji kollu tal-attività tagħhom f'dawn l-aħħar ħames snin.

Id-dibattitu ngħalaq.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit.)

PRESIDENZA: Nicola BEER
Viċi President


6. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.32.


7. Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Kunsill (Artikolu 72 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President ħabbar li, skont l-Artikolu 72 tar-Regoli ta' Proċedura, il-Kumitati ECON u ENVI iddeċidew li jidħlu f'negozjati interistituzzjonali abbażi tal-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari li ġejja:

—   riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' Marzu 2019 dwar il-Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-twaqqif ta' qafas biex jiġi ffaċilitat l-investiment sostenibbli (COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD)) – pożizzjoni fl-ewwel qari P8_TA-PROV(2019)0325

Din il-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari li tikkostitwixxi l-mandat għal dawn in-negozjati hija disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-Parlament.


8. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit web tal-Parlament.


8.1. Il-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (2014-2020) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1309/2013 dwar il-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (2014-2020) [2019/0180(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P9_TA(2019)0034)


8.2. Awtorizzazzjonijiet tas-sajd għall-bastimenti tal-Unjoni fl-ilmijiet tar-Renju Unit u għall-operazzjonijiet tas-sajd tal-bastimenti tas-sajd tar-Renju Unit fl-ilmijiet tal-Unjoni ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2017/2403 fir-rigward tal-awtorizzazzjonijiet tas-sajd għall-bastimenti tal-Unjoni fl-ilmijiet tar-Renju Unit u għall-operazzjonijiet tas-sajd tal-bastimenti tas-sajd tar-Renju Unit fl-ilmijiet tal-Unjoni [2019/0187(COD)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Chris Davies (A9-0014/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P9_TA(2019)0035)


8.3. L-implimentazzjoni u l-finanzjament tal-baġit ġenerali tal-UE fl-2020 fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni *** (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' regolament tal-Kunsill dwar miżuri li jikkonċernaw l-implimentazzjoni u l-finanzjament tal-baġit ġenerali tal-Unjoni fl-2020 fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni [12412/2019 - C9-0139/2019- 2019/0186(APP)] – Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

ABBOZZ TA' REGOLAMENT TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P9_TA(2019)0036)

Il-Parlament ta l-approvazjoni tiegħu għall-abbozz ta' regolament tal-Kunsill.


8.4. Il-perjodi ta' applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2019/501 u tar-Regolament (UE) 2019/502 ***I (votazzjoni)

Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2019/501 u r-Regolament (UE) 2019/502 fir-rigward tal-perjodi ta' applikazzjoni tagħhom [COM(2019)0396 - C9-0108/2019- 2019/0179(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu .

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni (P9_TA(2019)0037)


9. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-internet tal-Parlament.


10. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit tal-internet tal-Parlament, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet).

Il-verżjoni elettronika tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 12.35.)


PRESIDENZA: Katarina BARLEY
Viċi President

11. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.05.


12. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva mill-Grupp S&D id-deċiżjoni li ġejja li timmodifika l-kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet:

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Palestina: César Luena

Din id-deċiżjoni jibda jkollha effett mill-ġurnata tal-lum.


13. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


14. Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020 - it-taqsimiet kollha (dibattitu)

Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020 [11734/2019 - C9-0119/2019- 2019/2028(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteurs: Monika Hohlmeier u Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

Eider Gardiazabal Rubial (rapporteur) u Monika Hohlmeier (rapporteur) ippreżentaw ir-rapport.

Interventi ta': Kimmo Tiilikainen (President fil-kariga tal-Kunsill) u Günther Oettinger (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Kathleen Van Brempt (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA), Corina Crețu (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CONT), Siegfried Mureşan (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON), Lucia Ďuriš Nicholsonová (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Pascal Canfin (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), Adina-Ioana Vălean (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Svenja Hahn (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Daniel Freund (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN), Paolo De Castro (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AGRI), Cláudia Monteiro de Aguiar (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat PECH), Petra Kammerevert (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT), Gwendoline Delbos-Corfield (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat LIBE), Antonio Tajani (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFCO), Frances Fitzgerald (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), José Manuel Fernandes f'isem il-Grupp PPE, Pierre Larrouturou f'isem il-Grupp S&D, Clotilde Armand f'isem il-Grupp Renew, Rasmus Andresen f'isem il-Grupp Verts/ALE, Hélène Laporte f'isem il-Grupp ID, Bogdan Rzońca f'isem il-Grupp ECR, Dimitrios Papadimoulis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Rupert Lowe Membru mhux affiljat, Jan Olbrycht, Elisabetta Gualmini, Olivier Chastel, Alexandra Geese, Ivan David, Johan Van Overtveldt, João Ferreira, Milan Uhrík, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Valérie Hayer u Monika Vana.

PRESIDENZA: Klára DOBREV
Viċi President

Interventi ta': Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Marc Botenga, Annunziata Mary Rees-Mogg, Niclas Herbst, Robert Biedroń, Nils Torvalds, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Annunziata Mary Rees-Mogg, Gianantonio Da Re, Evžen Tošenovský, Jonathan Bullock, Karlo Ressler, John Howarth, Elsi Katainen, Maximilian Krah li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Claudia Gamon, Joachim Stanisław Brudziński, Mario Furore, Lefteris Christoforou, Claudia Gamon, Ryszard Czarnecki, Martin Edward Daubney, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tomáš Zdechovský, Petri Sarvamaa, Luis Garicano, Henrik Overgaard Nielsen, Tomáš Zdechovský, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tomislav Sokol, Tamás Deutsch, Georgios Kyrtsos, Adam Jarubas, Mircea-Gheorghe Hava u Maria Spyraki.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Tudor Ciuhodaru, Mick Wallace, Tomislav Sokol, Costas Mavrides u Billy Kelleher.

Interventi ta': Günther Oettinger, Kimmo Tiilikainen, Monika Hohlmeier u Eider Gardiazabal Rubial.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.1 u punt 11.2 tal-Minuti tad-data 23.10.2019.


15. Rettifiki (Artikolu 241 tar-Regoli ta' Proċedura) (azzjonijiet meħuda)

Ir-rettifiki (P8_TA-PROV(2019)0382(COR01), P8_TA-PROV(2019)0415(COR01) u P8_TA-PROV(2019)0429(COR01)) tħabbru waqt il-plenarja tal-ġurnata ta' qabel (punt 9 tal-Minuti tad-data 21.10.2019).

Peress li saritx talba minn grupp politiku jew Membri li jilħqu tal-inqas il-limitu baxx biex titressaq għall-votazzjoni, bi qbil mal-Artikolu 241(4) tar-Regoli ta' Proċedura, dawn ir-rettifiki jitqiesu approvati.


16. Kwittanza 2017: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) (dibattitu)

It-tieni rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil għas-sena finanzjarja 2017 [COM(2018)0521 - C8-0359/2018- 2018/2208(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

Petri Sarvamaa ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Günther Oettinger (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Tomáš Zdechovský f'isem il-Grupp PPE, Lara Wolters f'isem il-Grupp S&D, u Ramona Strugariu f'isem il-Grupp Renew.

PRESIDENZA: Othmar KARAS
Viċi President

Interventi ta': Viola Von Cramon-Taubadel f'isem il-Grupp Verts/ALE, Joachim Kuhs f'isem il-Grupp ID, Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, Miguel Urbán Crespo f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ioannis Lagos Membru mhux affiljat, Juan Fernando López Aguilar, Bernhard Zimniok u Joachim Stanisław Brudziński.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Julie Ward, Tudor Ciuhodaru u Clare Daly.

Interventi ta': Günther Oettinger u Petri Sarvamaa.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.3 tal-Minuti tad-data 23.10.2019.


17. Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (dibattitu)

It-tieni rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill [COM(2018)0521 - C8-0320/2018- 2018/2168(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

Isabel García Muñoz ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Tytti Tuppurainen (President fil-kariga tal-Kunsill).

Interventi ta': Angelika Winzig f'isem il-Grupp PPE, Lara Wolters f'isem il-Grupp S&D, Mikuláš Peksa f'isem il-Grupp Verts/ALE, Joachim Kuhs f'isem il-Grupp ID, Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, Michael Heaver Membru mhux affiljat, u Tomáš Zdechovský.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Tudor Ciuhodaru u Matthew Patten.

Interventi ta': Tytti Tuppurainen u Isabel García Muñoz.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.4 tal-Minuti tad-data 23.10.2019.


18. Immexxu 'l quddiem id-Direttiva orizzontali kontra d-Diskriminazzjoni (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Immexxu 'l quddiem id-Direttiva orizzontali kontra d-Diskriminazzjoni (2019/2877(RSP))

Tytti Tuppurainen (President fil-kariga tal-Kunsill) u Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Maria Walsh f'isem il-Grupp PPE, Sylvie Guillaume f'isem il-Grupp S&D, Maite Pagazaurtundúa f'isem il-Grupp Renew, Magid Magid f'isem il-Grupp Verts/ALE, Nicolaus Fest f'isem il-Grupp ID, Malin Björk f'isem il-Grupp GUE/NGL, Laura Ferrara Membru mhux affiljata, Jiří Pospíšil, Claude Moraes, Michal Šimečka, Alice Kuhnke, Teuvo Hakkarainen, Eugenia Rodríguez Palop, Rosa Estaràs Ferragut, Heléne Fritzon, Sylvie Brunet, Pierrette Herzberger-Fofana, Christine Anderson, Clare Daly, Juan Fernando López Aguilar, Karin Karlsbro u Evelyn Regner.

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

Interventi ta': Agnes Jongerius, Sylwia Spurek, Miriam Dalli u Vilija Blinkevičiūtė.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Sirpa Pietikäinen, Tudor Ciuhodaru u Matthew Patten.

Interventi ta': Věra Jourová u Tytti Tuppurainen.

Id-dibattitu ngħalaq.


19. Is-sitwazzjoni attwali rigward id-divulgazzjoni tal-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu minn ċerti intrapriżi u fergħat - rapportar pubbliku għal kull pajjiż (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kunsill: Is-sitwazzjoni attwali rigward id-divulgazzjoni tal-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu minn ċerti intrapriżi u fergħat - rapportar pubbliku għal kull pajjiż (2019/2882(RSP))

Tytti Tuppurainen (President fil-kariga tal-Kunsill) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Sirpa Pietikäinen f'isem il-Grupp PPE, Evelyn Regner f'isem il-Grupp S&D, Stéphane Séjourné f'isem il-Grupp Renew, Ernest Urtasun f'isem il-Grupp Verts/ALE, Gunnar Beck f'isem il-Grupp ID, Jorge Buxadé Villalba f'isem il-Grupp ECR, Manon Aubry f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jiří Pospíšil, Ibán García Del Blanco, Luis Garicano, Heidi Hautala, Markus Ferber, Tiemo Wölken, Ondřej Kovařík, Sven Giegold, Othmar Karas, Jonás Fernández, Karin Karlsbro u Marie Toussaint.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Marek Belka.

Intervent ta': Tytti Tuppurainen.

Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni li għandha titressaq bi qbil mal-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura se titħabbar aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.7 tal-Minuti tad-data 24.10.2019.


20. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 642.179/OJME).


21. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 20.34.

Klaus Welle

Dita Charanzová

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Edtstadler Karoline, Ehler Christian, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patriciello Aldo, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schirdewan Martin, Schmiedtbauer Simone, Schmit Nicolas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Skużati:

Andrieu Eric, Annemans Gerolf, Hahn Henrike, Járóka Lívia, Ochojska Janina, Saryusz-Wolski Jacek, Zagorakis Theodoros

Aġġornata l-aħħar: 19 ta' Jannar 2021Avviż legali - Politika tal-privatezza