Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 23. lokakuuta 2019 - Strasbourg

3. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 2 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä kauttakuljetettavien, uudelleenlastattavien ja määräpaikkaan unionin kautta jatkokuljetettavien eläinten ja tavaroiden lähetysten virallista valvontaa koskevien sääntöjen osalta sekä komission asetusten (EY) N:o 798/2008, (EY) N:o 1251/2008, (EY) N:o 119/2009, (EU) N:o 206/2010, (EU) N:o 605/2010, (EU) N:o 142/2011 ja (EU) N:o 28/2012, komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/759 ja komission päätöksen 2007/777/EY muuttamisesta (C(2019)07003 - 2019/2867(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 10. lokakuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, AGRI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse säännöistä, jotka koskevat sitä, missä tapauksissa ja millä edellytyksin tiettyjä tavaroita koskevia tunnistustarkastuksia ja fyysisiä tarkastuksia voidaan suorittaa valvontapisteissä ja asiakirjatarkastuksia voidaan suorittaa etäällä rajatarkastusasemista (C(2019)07004 - 2019/2864(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 10. lokakuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, AGRI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse rajatarkastusasemilla tehtävästä virallisesta valvonnasta vapautetuista tietyistä eläinten ja tavaroiden luokista, matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin kohdistuvasta erityisestä valvonnasta ja luonnollisille henkilöille osoitetuista pienistä tavaralähetyksistä, joita ei ole tarkoitus saattaa markkinoille, sekä asetuksen (EU) N:o 142/2011 muuttamisesta (C(2019)07006 - 2019/2863(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 10. lokakuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, AGRI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse tiettyihin eläinten ja tavaroiden luokkiin kohdistuvaa erityistä virallista valvontaa koskevista säännöistä, tällaisen valvonnan suorittamisen seurauksena toteutettavista toimenpiteistä ja rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta vapautetuista tietyistä eläinten ja tavaroiden luokista (C(2019)07007 - 2019/2868(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 10. lokakuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, AGRI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä puista pakkausmateriaalia koskevan erityisen virallisen valvonnan suorittamista, tietyistä lähetyksistä annettavia ilmoituksia ja vaatimustenvastaisuustapauksissa toteutettavia toimenpiteitä koskevien sääntöjen osalta (C(2019)07251 - 2019/2865(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 10. lokakuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, AGRI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1076 muuttamisesta Komorien liiton sisällyttämiseksi liitteeseen I (C(2019)07276 - 2019/2871(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. lokakuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

- Komission delegoitu asetus Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön (NAFO) sääntelyalueella sovellettavien säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteiden toteuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/833 täydentämisestä (C(2019)07290 - 2019/2872(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 15. lokakuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2019/1197 muuttamisesta niiden määräaikojen suhteen, joihin mennessä Yhdistyneen kuningaskunnan on täytettävä unionin rahoituksen tukikelpoisuutta koskevat edellytykset Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen jälkeen (C(2019)07296 - 2019/2866(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 10. lokakuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 muuttamisesta direktiivien 91/496/ETY, 97/78/EY ja 2000/29/EY tiettyjen säännösten soveltamispäivän osalta (C(2019)07297 - 2019/2869(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 10. lokakuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, AGRI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 muuttamisesta (C(2019)07313 - 2019/2890(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 17. lokakuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

- Komission delegoitu asetus ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 515/2014 liitteen II muuttamisesta (C(2019)07314 - 2019/2873(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 15. lokakuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

- Komission delegoitu asetus turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 516/2014 liitteen II muuttamisesta (C(2019)07329 - 2019/2874(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 15. lokakuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2402 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa määritetään, mitä arvopaperistamista koskevia tietoja alullepanijan, järjestäjän tai erillisyhtiön on asetettava saataville (C(2019)07334 - 2019/2889(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 16. lokakuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Ehdotukset delegoiduiksi säädöksiksi, joiden osalta vastustamisen ilmaisemisen määräaikaa on jatkettu:

- Komission delegoitu asetus venussimpukoiden (Venus spp) pyyntiä tietyillä Italian aluevesillä koskevasta poisheittämissuunnitelmasta (C(2019)06197 – 2019/2798(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 28. elokuuta 2019

vastustamisen määräajan jatkaminen: 2 kuukautta

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus tiettyjä pohjakalojen kalastuksia Välimerellä koskevasta poisheittämissuunnitelmasta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2017/86 muuttamisesta (C(2019)06204 – 2019/2799(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 29. elokuuta 2019

vastustamisen määräajan jatkaminen: 2 kuukautta

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

Päivitetty viimeksi: 11. tammikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö