Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
XML 11k
2019. október 23., Szerda - Strasbourg

3. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 111. cikkének (2) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU)2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Unión keresztül történő átszállítás, átrakodás és továbbszállítás alatt álló állat- és áruszállítmányokra vonatkozó hatósági ellenőrzések tekintetében történő kiegészítéséről, valamint a 798/2008/EK, az 1251/2008/EK, a 119/2009/EK, a 206/2010/EU, a 605/2010/EU, a 142/2011/EU, a 28/2012/EU bizottsági rendelet, az (EU)2016/759 bizottsági végrehajtási rendelet és a 2007/777/EK bizottsági határozat módosításáról (C(2019)07003 - 2019/2867(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. október 10.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI, AGRI (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos áruk esetében az ellenőrző pontokon elvégezhető azonossági és fizikai ellenőrzések, illetve a határállomástól távol is elvégezhető okmányellenőrzések eseteire és feltételeire vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2019)07004 - 2019/2864(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. október 10.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI, AGRI (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzések alól mentesített bizonyos állat- és árukategóriák, valamint az utasok személyes poggyászára és a természetes személyeknek küldött, nem forgalomba hozatalra szánt áruk kisméretű szállítmányaira vonatkozó egyedi ellenőrzések tekintetében történő kiegészítéséről és a 142/2011/EU rendelet módosításáról (C(2019)07006 - 2019/2863(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. október 10

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI, AGRI (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek bizonyos állat- és árukategóriák egyedi hatósági ellenőrzéseire, az ilyen ellenőrzések elvégzését követően meghozandó intézkedésekre és a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzések alól mentesített bizonyos állat- és árukategóriákra vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2019)07007 - 2019/2868(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. október 10.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI, AGRI (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a fából készült csomagolóanyagok egyedi hatósági ellenőrzéseinek elvégzésére, a bizonyos szállítmányok bejelentésére és a meg nem felelés esetén meghozandó intézkedésekre vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2019)07251 - 2019/2865(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. október 10.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI, AGRI (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a Comore-szigeteki Unió I. mellékletbe való felvétele érdekében az (EU) 2016/1076 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (C(2019)07276 - 2019/2871(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. október 14.

utalva az illetékes bizottsághoz: INTA

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet szabályozási területén alkalmazandó védelmi és végrehajtási intézkedések megállapításáról szóló (EU)2019/833 európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről (C(2019)07290 - 2019/2872(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. október 15.

utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU, Euratom) 2019/1197 tanácsi rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépését követően az uniós finanszírozásra való jogosultság feltételeinek Egyesült Királyság általi teljesítésére vonatkozó határidők tekintetében történő módosításáról (C(2019)07296 - 2019/2866(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. október 10.

utalva az illetékes bizottsághoz: BUDG

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 91/496/EGK, a 97/78/EK és a 2000/29/EK irányelv egyes rendelkezéseinek alkalmazási időpontja tekintetében történő módosításáról (C(2019)07297 - 2019/2869(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. október 10.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI, AGRI (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 428/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról (C(2019)07313 - 2019/2890(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. október 17.

utalva az illetékes bizottsághoz: INTA

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról szóló 515/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról (C(2019)07314 - 2019/2873(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. október 15.

utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról szóló 516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról (C(2019)07329 - 2019/2874(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. október 15.

utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor és a különleges célú gazdasági egység által az értékpapírosítással kapcsolatosan rendelkezésre bocsátandó információkat és adatokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2019)07334 - 2019/2889(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. október 16.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetei, melyek esetében meghosszabbították a kifogás benyújtásának határidejét:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a vénuszkagylók (Venus spp.) egyes olasz felségvizeken folytatott halászatára vonatkozó visszadobási terv létrehozásáról (C(2019)06197 – 2019/2798(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. augusztus 28.

A kifogás benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása: 2 hónap

utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a bizonyos tengerfenéki fajoknak a Földközi-tengeren folytatott halászatára vonatkozó visszadobási terv létrehozásáról szóló (EU)2017/86 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról (C(2019)06204 – 2019/2799(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. augusztus 29.

A kifogás benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása: 2 hónap

utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

Utolsó frissítés: 2021. január 11.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat