Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 11k
Miercuri, 23 octombrie 2019 - Strasbourg

3. Acte delegate [articolul 111, alineatul (2) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele privind controalele oficiale ale transporturilor de animale și de bunuri care fac obiectul tranzitului, al transbordării și al continuării transportului pe teritoriul Uniunii și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 798/2008, (CE) nr. 1251/2008, (CE) nr. 119/2009, (UE) nr. 206/2010, (UE) nr. 605/2010, (UE) nr. 142/2011, (UE) nr. 28/2012 ale Comisiei, a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/759 al Comisiei și a Deciziei 2007/777/CE a Comisiei (C(2019)07003 - 2019/2867(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 10 octombrie 2019

retrimis comisiei competente: ENVI, AGRI (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele pentru cazurile și condițiile în care se pot efectua controale de identitate și controale fizice vizând anumite mărfuri la punctele de control și în care se pot efectua controale documentare la distanță de posturile de inspecție la frontieră (C(2019)07004 - 2019/2864(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 10 octombrie 2019

retrimis comisiei competente: ENVI, AGRI (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește anumite categorii de animale și de mărfuri exceptate de la efectuarea controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră, controalele specifice privind bagajele personale ale pasagerilor și transporturile mici de bunuri expediate către persoane fizice, care nu sunt destinate introducerii pe piață, și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 (C(2019)07006 - 2019/2863(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 10 octombrie 2019

retrimis comisiei competente: ENVI, AGRI (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului și Consiliului în ceea ce privește normele referitoare la controalele oficiale specifice vizând anumite categorii de animale și de mărfuri, măsurile care trebuie luate în urma efectuării acestor controale și anumite categorii de animale și de mărfuri exceptate de la efectuarea controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră (C(2019)07007 - 2019/2868(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 10 octombrie 2019

retrimis comisiei competente: ENVI, AGRI (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele referitoare la efectuarea controalelor oficiale specifice vizând materialele de ambalaj din lemn, notificarea anumitor transporturi și măsurile care trebuie luate în caz de neconformitate (C(2019)07251 - 2019/2865(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 10 octombrie 2019

retrimis comisiei competente: ENVI, AGRI (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1076 al Parlamentului European și al Consiliului pentru a include Uniunea Comorelor în anexa I (C(2019)07276 - 2019/2871(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 14 octombrie 2019

retrimis comisiei competente: INTA

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2019/833 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unor măsuri de conservare și executare care se aplică în zona de reglementare a Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (C(2019)07290 - 2019/2872(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 15 octombrie 2019

retrimis comisiei competente: PECH

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) 2019/1197 al Consiliului în ceea ce privește termenele în care Regatul Unit trebuie să îndeplinească condițiile de eligibilitate pentru finanțare din partea Uniunii în urma retragerii Regatului Unit din Uniune (C(2019)07296 - 2019/2866(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 10 octombrie 2019

retrimis comisiei competente: BUDG

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește data aplicării anumitor dispoziții din Directivele 91/496/CEE, 97/78/CE și 2000/29/CE (C(2019)07297 - 2019/2869(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 10 octombrie 2019

retrimis comisiei competente: ENVI, AGRI (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare (C(2019)07313 - 2019/2890(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 17 octombrie 2019

retrimis comisiei competente: INTA

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, în cadrul Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize (C(2019)07314 - 2019/2873(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 15 octombrie 2019

retrimis comisiei competente: LIBE

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare (C(2019)07329 - 2019/2874(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 15 octombrie 2019

retrimis comisiei competente: LIBE

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează informațiile și detaliile referitoare la o securitizare pe care trebuie să le pună la dispoziție inițiatorul, sponsorul și SSPE (C(2019)07334 - 2019/2889(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 16 octombrie 2019

retrimis comisiei competente: ECON

Proiecte de acte delegate pentru care s-a prelungit termenul pentru formularea de obiecțiuni:

- Regulament delegat al Comisiei de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru scoicile Venus (Venus spp.) din anumite ape teritoriale ale Italiei [C(2019)06197 – 2019/2798(DEA)]

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 28 august 2019

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 2 luni

retrimis comisiei competente: PECH

- Regulament delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/86 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale în Marea Mediterană [C(2019)06204 – 2019/2799(DEA)]

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 29 august 2019

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 2 luni

retrimis comisiei competente: PECH

Ultima actualizare: 24 februarie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate