Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 23. oktober 2019 - Strasbourg

4. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 112)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 for så vidt angår procentdelen af registreringsdossierer, der skal udvælges til overensstemmelseskontrol (D063677/02 - 2019/2862(RPS) - frist: 25. december 2019)
henvist til kor. udv.: ENVI
rådg.udv.: ITRE (forretningsordenens artikel 57), IMCO (forretningsordenens artikel 57)

Seneste opdatering: 20. januar 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik