Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 1k
Streda, 23. októbra 2019 - Štrasburg

4. Vykonávacie opatrenia (článok 112 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pokiaľ ide o percentuálny podiel dokumentácií k registrácii, ktorý sa má vybrať na kontrolu súladu (D063677/02 - 2019/2862(RPS) - lehota: 25. december 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článok 57 rokovacieho poriadku), IMCO (článok 57 rokovacieho poriadku)

Posledná úprava: 20. januára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia