Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 23 oktober 2019 - Strasbourg

4. Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 vad gäller andelen registreringsunderlag som ska väljas ut för kontroll av kravuppfyllelse (D063677/02 - 2019/2862(RPS) - tidsfrist: 25 december 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE (artikel 57 i arbetsordningen), IMCO (artikel 57 i arbetsordningen)

Senaste uppdatering: 20 januari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy