Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 1k
Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 - Στρασβούργο

5. Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 31, παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τις μεταφορές πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DEC 16/2019, DEC 17/2019, DEC 19/2019 - Τμήμα III – Επιτροπή.

Σύμφωνα με το άρθρο 29, παράγραφος 1, του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μην προβάλει αντιρρήσεις στις μεταφορές πιστώσεων V/AB-13/C/19, V/AB-14/C/19, V/AB-15/C/19, V/AB-16/C/19 - Τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο.

Σύμφωνα με το άρθρο 29, παράγραφοι 1α και 1β, του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μην προβάλει αντιρρήσεις στην μεταφορά πιστώσεων INF 1/2019 - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

Τελευταία ενημέρωση: 11 Ιανουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου