Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 1k
Woensdag 23 oktober 2019 - Straatsburg

5. Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten

Overeenkomstig artikel 31, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan de kredietoverschrijvingen van de Europese Commissie DEC 16/2019, DEC 17/2019, DEC 19/2019 - Afdeling III – Commissie.

Overeenkomstig artikel 29, lid 1, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen de kredietoverschrijvingen V/AB-13/C/19, V/AB-14/C/19, V/AB-15/C/19, V/AB-16/C/19 - Afdeling V - Rekenkamer.

Overeenkomstig artikel 29, lid 1, onder a en b, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen kredietoverschrijving INF 1/2019 - Europese Dienst voor extern optreden.

Laatst bijgewerkt op: 20 januari 2021Juridische mededeling - Privacybeleid