Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 1k
Onsdagen den 23 oktober 2019 - Strasbourg

5. Anslagsöverföringar och budgetbeslut

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 31.4 i budgetförordningen beslutat att godkänna Europeiska kommissionens anslagsöverföringar DEC 16/2019, DEC 17/2019, DEC 19/2019 – avsnitt III – kommissionen.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 29 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot anslagsöverföringarna V/AB-13/C/19, V/AB-14/C/19, V/AB-15/C/19, V/AB-16/C/19 – avsnitt V – revisionsrätten.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 29.1 och 29.2 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot anslagsöverföring INF 1/2019 – Europeiska utrikestjänsten.

Senaste uppdatering: 20 januari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy