Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 2k
Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 - Στρασβούργο

6. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 19/2019 - Τμήμα III – Επιτροπή (N9-0035/2019 - C9-0137/2019 - 2019/2123(GBD))
αναπομπή επί της ουσίας: BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 20/2019 - Τμήμα III – Επιτροπή (N9-0036/2019 - C9-0145/2019 - 2019/2138(GBD))
αναπομπή επί της ουσίας: BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 21/2019 - Τμήμα III – Επιτροπή (N9-0037/2019 - C9-0146/2019 - 2019/2139(GBD))
αναπομπή επί της ουσίας: BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 22/2019 - Τμήμα III – Επιτροπή (N9-0038/2019 - C9-0147/2019 - 2019/2140(GBD))
αναπομπή επί της ουσίας: BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων V/AB-17/C/19 - Ελεγκτικό Συνέδριο (N9-0039/2019 - C9-0150/2019 - 2019/2141(GBD))
αναπομπή επί της ουσίας: BUDG

Τελευταία ενημέρωση: 11 Ιανουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου