Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/2886(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B9-0123/2019

Arutelud :

PV 23/10/2019 - 7
CRE 23/10/2019 - 7

Hääletused :

PV 24/10/2019 - 8.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2019)0049

Protokoll
XML 15k
Kolmapäev, 23. oktoober 2019 - Strasbourg

7. Türgi sõjalised operatsioonid Kirde-Süürias ja nende tagajärjed (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Türgi sõjalised operatsioonid Kirde-Süürias ja nende tagajärjed (2019/2886(RSP))

Tytti Tuppurainen (nõukogu eesistuja) ja Christos Stylianides (komisjoni liige) esinesid avaldustega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Michael Gahler fraktsiooni PPE nimel, Kati Piri fraktsiooni S&D nimel, Malik Azmani fraktsiooni Renew nimel, Tineke Strik fraktsiooni Verts/ALE nimel, Lars Patrick Berg fraktsiooni ID nimel, Anna Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Özlem Demirel fraktsiooni GUE/NGL nimel, Miroslav Radačovský (fraktsioonilise kuuluvuseta), Andrzej Halicki, Tonino Picula, Hilde Vautmans, Sergey Lagodinsky, Ivan David, Assita Kanko, Nikolaj Villumsen ja Athanasios Konstantinou.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid David McAllister, Nacho Sánchez Amor, Irina Von Wiese, Saskia Bricmont, Thierry Mariani, Hermann Tertsch, Giorgos Georgiou, Fabio Massimo Castaldo, Traian Băsescu, Isabel Santos, Nathalie Loiseau, Ernest Urtasun, Harald Vilimsky, Charlie Weimers, Konstantinos Arvanitis, John David Edward Tennant, Francisco José Millán Mon, Evin Incir, Petras Auštrevičius, François Alfonsi, Jaak Madison, Bert-Jan Ruissen, Miguel Urbán Crespo, Martin Sonneborn, Jeroen Lenaers, Raphaël Glucksmann, Bernard Guetta, Catherine Rowett, Angelo Ciocca (juhataja märkis, et Angelo Ciocca käitumine ei ole sobilik), Andrey Slabakov, Emmanuel Maurel, Laura Ferrara, Željana Zovko, Dietmar Köster, Dragoş Tudorache, Margrete Auken, Jérôme Rivière, Nicola Procaccini, Kostas Papadakis, Andrey Kovatchev, Andreas Schieder, Phil Bennion, Susanna Ceccardi, Helmut Geuking, Márton Gyöngyösi, François-Xavier Bellamy, Demetris Papadakis, Frédérique Ries, Peter Kofod, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Alexandra Lesley Phillips, Paulo Rangel, Giuliano Pisapia, Antony Hook, Elena Lizzi, Lefteris Christoforou, Tanja Fajon, Maite Pagazaurtundúa, Alexander Alexandrov Yordanov, Eero Heinäluoma, Christophe Grudler, David Lega, Attila Ara-Kovács, Klemen Grošelj, Lukas Mandl, Nikos Androulakis, Peter van Dalen, Katarina Barley, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javi López, Vladimír Bilčík, Pierfrancesco Majorino, Manolis Kefalogiannis, Margarida Marques, Seán Kelly, Kris Peeters, Loucas Fourlas ja Hildegard Bentele.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Costas Mavrides, Izaskun Bilbao Barandica, Beata Kempa, Dimitrios Papadimoulis, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Irena Joveva, Sandra Pereira, Caterina Chinnici, Mick Wallace ja Maria Grapini.

Sõna võttis Tytti Tuppurainen.

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Tineke Strik, Petra De Sutter, Katrin Langensiepen, Margrete Auken, Hannah Neumann, Markéta Gregorová, Gina Dowding, Alice Kuhnke, Bronis Ropė, Jutta Paulus, Mounir Satouri, Heidi Hautala, Michael Bloss, Anna Cavazzini, Caroline Roose, Ernest Urtasun, Salima Yenbou, Sergey Lagodinsky, Karima Delli, Viola Von Cramon Taubadel, Damien Carême, Gwendoline Delbos Corfield, François Alfonsi, Saskia Bricmont, Ciarán Cuffe, Yannick Jadot, Catherine Rowett ja David Cormand fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Fabio Massimo Castaldo Türgi sõjalise operatsiooni kohta Süüria kirdeosas ja selle tagajärgede kohta (2019/2886(RSP)) (B9-0123/2019);

—   Malik Azmani, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Phil Bennion, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Karin Karlsbro, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez ja Marie Pierre Vedrenne fraktsiooni Renew nimel Türgi sõjalist operatsiooni Süüria kirdeosas ja selle tagajärgi (2019/2886(RSP)) (B9-0125/2019);

—   Lars Patrick Berg, Jörg Meuthen ja Bernhard Zimniok fraktsiooni ID nimel Türgi sõjalise operatsiooni kohta Süüria kirdeosas ja selle tagajärgede kohta (2019/2886(RSP)) (B9-0126/2019);

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Andrzej Halicki, Vangelis Meimarakis, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Manolis Kefalogiannis, Paulo Rangel, Michal Wiezik, Peter Pollák ja Ivan Štefanec fraktsiooni PPE nimel Türgi sõjalise operatsiooni kohta Süüria kirdeosas ja selle tagajärgede kohta (2019/2886(RSP)) (B9-0127/2019);

—   Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Konstantinos Arvanitis, Niyazi Kizilyürek, Petros Kokkalis ja Giorgos Georgiou fraktsiooni GUE/NGL nimel Türgi sõjalise operatsiooni kohta Süüria kirdeosas ja selle tagajärgede kohta (2019/2886(RSP)) (B9-0128/2019);

—   Kati Piri ja Nacho Sánchez Amor fraktsiooni S&D nimel Türgi sõjalise operatsiooni kohta Süüria kirdeosas ja selle tagajärgede kohta (2019/2886(RSP)) (B9-0129/2019);

—   Anna Fotyga, Adam Bielan, Zdzisław Krasnodębski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska ja Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel Türgi sõjalise operatsiooni kohta Süüria kirdeosas ja selle tagajärgede kohta (2019/2886(RSP)) (B9-0133/2019).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 24.10.2019 protokollipunkt 8.8.

(Istung katkestati kell 11.50 kuni hääletuseni.)

Viimane päevakajastamine: 24. veebruar 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika