Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2886(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B9-0123/2019

Keskustelut :

PV 23/10/2019 - 7
CRE 23/10/2019 - 7

Äänestykset :

PV 24/10/2019 - 8.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0049

Pöytäkirja
XML 16k
Keskiviikko 23. lokakuuta 2019 - Strasbourg

7. Turkin sotilasoperaatio Koillis-Syyriassa ja sen seuraukset (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Turkin sotilasoperaatio Koillis-Syyriassa ja sen seuraukset (2019/2886(RSP))

Tytti Tuppurainen (neuvoston puheenjohtaja) ja Christos Stylianides (komission jäsen) antoivat julkilausumat komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Michael Gahler PPE-ryhmän puolesta, Kati Piri S&D-ryhmän puolesta, Malik Azmani Renew-ryhmän puolesta, Tineke Strik Verts/ALE-ryhmän puolesta, Lars Patrick Berg ID-ryhmän puolesta, Anna Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Özlem Demirel GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Miroslav Radačovský, Andrzej Halicki, Tonino Picula, Hilde Vautmans, Sergey Lagodinsky, Ivan David, Assita Kanko, Nikolaj Villumsen ja Athanasios Konstantinou.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: David McAllister, Nacho Sánchez Amor, Irina Von Wiese, Saskia Bricmont, Thierry Mariani, Hermann Tertsch, Giorgos Georgiou, Fabio Massimo Castaldo, Traian Băsescu, Isabel Santos, Nathalie Loiseau, Ernest Urtasun, Harald Vilimsky, Charlie Weimers, Konstantinos Arvanitis, John David Edward Tennant, Francisco José Millán Mon, Evin Incir, Petras Auštrevičius, François Alfonsi, Jaak Madison, Bert-Jan Ruissen, Miguel Urbán Crespo, Martin Sonneborn, Jeroen Lenaers, Raphaël Glucksmann, Bernard Guetta, Catherine Rowett, Angelo Ciocca (puhemies totesi Angelo Cioccan käyttäytyneen sopimattomasti), Andrey Slabakov, Emmanuel Maurel, Laura Ferrara, Željana Zovko, Dietmar Köster, Dragoş Tudorache, Margrete Auken, Jérôme Rivière, Nicola Procaccini, Kostas Papadakis, Andrey Kovatchev, Andreas Schieder, Phil Bennion, Susanna Ceccardi, Helmut Geuking, Márton Gyöngyösi, François-Xavier Bellamy, Demetris Papadakis, Frédérique Ries, Peter Kofod, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Alexandra Lesley Phillips, Paulo Rangel, Giuliano Pisapia, Antony Hook, Elena Lizzi, Lefteris Christoforou, Tanja Fajon, Maite Pagazaurtundúa, Alexander Alexandrov Yordanov, Eero Heinäluoma, Christophe Grudler, David Lega, Attila Ara-Kovács, Klemen Grošelj, Lukas Mandl, Nikos Androulakis, Peter van Dalen, Katarina Barley, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javi López, Vladimír Bilčík, Pierfrancesco Majorino, Manolis Kefalogiannis, Margarida Marques, Seán Kelly, Kris Peeters, Loucas Fourlas ja Hildegard Bentele.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Costas Mavrides, Izaskun Bilbao Barandica, Beata Kempa, Dimitrios Papadimoulis, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Irena Joveva, Sandra Pereira, Caterina Chinnici, Mick Wallace ja Maria Grapini.

Tytti Tuppurainen käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Tineke Strik, Petra De Sutter, Katrin Langensiepen, Margrete Auken, Hannah Neumann, Markéta Gregorová, Gina Dowding, Alice Kuhnke, Bronis Ropė, Jutta Paulus, Mounir Satouri, Heidi Hautala, Michael Bloss, Anna Cavazzini, Caroline Roose, Ernest Urtasun, Salima Yenbou, Sergey Lagodinsky, Karima Delli, Viola Von Cramon Taubadel, Damien Carême, Gwendoline Delbos Corfield, François Alfonsi, Saskia Bricmont, Ciarán Cuffe, Yannick Jadot, Catherine Rowett ja David Cormand Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Fabio Massimo Castaldo Turkin sotilasoperaatiosta Koillis-Syyriassa ja sen seurauksista (2019/2886(RSP)) (B9-0123/2019)

—   Malik Azmani, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Phil Bennion, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Karin Karlsbro, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez ja Marie Pierre Vedrenne Renew-ryhmän puolesta Turkin sotilasoperaatiosta Koillis-Syyriassa ja sen seurauksista (2019/2886(RSP)) (B9-0125/2019)

—   Lars Patrick Berg, Jörg Meuthen ja Bernhard Zimniok ID-ryhmän puolesta Turkin sotilasoperaatiosta Koillis-Syyriassa ja sen seurauksista (2019/2886(RSP)) (B9-0126/2019)

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Andrzej Halicki, Vangelis Meimarakis, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Manolis Kefalogiannis, Paulo Rangel, Michal Wiezik, Peter Pollák ja Ivan Štefanec PPE-ryhmän puolesta Turkin sotilasoperaatiosta Koillis-Syyriassa ja sen seurauksista (2019/2886(RSP)) (B9-0127/2019)

—   Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Konstantinos Arvanitis, Niyazi Kizilyürek, Petros Kokkalis ja Giorgos Georgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta Turkin sotilasoperaatiosta Koillis-Syyriassa ja sen seurauksista (2019/2886(RSP)) (B9-0128/2019)

—   Kati Piri ja Nacho Sánchez Amor S&D-ryhmän puolesta Turkin sotilasoperaatiosta Koillis-Syyriassa ja sen seurauksista (2019/2886(RSP)) (B9-0129/2019)

—   Anna Fotyga, Adam Bielan, Zdzisław Krasnodębski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska ja Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta Turkin sotilasoperaatiosta Koillis-Syyriassa ja sen seurauksista (2019/2886(RSP)) (B9-0133/2019).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.10.2019, kohta 8.8.

(Istunto keskeytettiin klo 11.50 äänestysten alkua odotettaessa.)

Päivitetty viimeksi: 11. tammikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö