Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 1k
Onsdag den 23. oktober 2019 - Strasbourg

9. Valg af Den Europæiske Ombudsmand – modtagne ansøgninger
CRE

I forlængelse af sin meddelelse af 16. september 2019 (punkt 11 i protokollen af 16.9.2019) meddelte formanden, at der før fristens udløb den 30. september 2019 var blevet indgivet ansøgninger til hvervet som Ombudsmand fra følgende:

- Giuseppe Fortunato

- Julia Laffranque

- Nils Muižnieks

- Emily O’Reilly

- Cecilia Wikström.

De fem ansøgninger opfyldte betingelserne for behandling og kunne, ligesom de andre relevante dokumenter, tilgås på Europa-Parlamentets internet.

Formanden meddelte, at ansøgningerne ville blive forelagt for Udvalget for Andragender, der ville tilrettelægge høringer af kandidaterne, som alle medlemmer ville have adgang til. Høringerne ville finde sted den 3. december 2019.

°
° ° °

Taler: Jérôme Rivière, om afviklingen af afstemningstiden den foregående dag (formanden gav en præciserende forklaring).

Seneste opdatering: 20. januar 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik