Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 23. oktober 2019 - Strasbourg

11.1. Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 – alle sektioner (forslag til ændringer) (afstemning)
CRE

— Forslag til ændringer af bevillingerne i sektion III i Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019, hvad angår Kommissionen

— Forslag til ændringer af bevillingerne i sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX og X i det almindelige budget for regnskabsåret 2020, hvad angår Europa-Parlamentet, Rådet, Domstolen, Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget, Den Europæiske Ombudsmand, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil.

I henhold til traktatbestemmelserne bør ændringsforslagene opnå stemmer fra flertallet af Europa-Parlamentets medlemmer for at blive vedtaget.

(De vedtagne ændringsforslag fremgår af bilaget til ”Vedtagne tekster”.)

(Flertal af Parlamentets medlemmer påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

Indlæg

Kimmo Tiilikainen (formand for Rådet) noterede sig forskellene mellem Parlamentets og Rådets holdninger og tilsluttede sig indkaldelsen af Forligsudvalget, jf. artikel 314, stk. 4, litra c), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Seneste opdatering: 25. februar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik