Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 23. lokakuuta 2019 - Strasbourg

11.1. Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2020 – kaikki pääluokat (tarkistusluonnokset) (äänestys)
CRE

— tarkistusluonnokset esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2019, pääluokka III — komissio

— tarkistusluonnokset esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2020, pääluokat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX ja X — Euroopan parlamentti, neuvosto, unionin tuomioistuin, Euroopan tilintarkastustuomioistuin, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, alueiden komitea, Euroopan oikeusasiamies, Euroopan tietosuojavaltuutettu ja Euroopan ulkosuhdehallinto.

Perussopimusten määräysten mukaisesti tarkistusluonnosten hyväksymiseen vaaditaan parlamentin jäsenten enemmistö.

(Hyväksytyt tarkistusluonnokset ovat Hyväksyttyjen tekstien liitteenä.)

(parlamentin jäsenten enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 1)

Puheenvuorot:

Kimmo Tiilikainen (neuvoston puheenjohtaja) totesi parlamentin ja neuvoston kannan eroavan toisistaan ja ilmoitti hyväksyvänsä sovittelukomitean koolle kutsumisen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 4 kohdan c alakohdan mukaisesti.

Päivitetty viimeksi: 25. helmikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö