Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2019 m. spalio 23 d. - Strasbūras

11.1. Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai (pakeitimų projektai) (balsavimas)
CRE

— Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto III skirsnio (Komisija) asignavimų pakeitimų projektai;

— Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrojo biudžeto I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX ir X skirsnių (Europos Parlamentas, Taryba, Teisingumo Teismas, Audito Rūmai, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, Regionų komitetas, Ombudsmenas, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas ir Europos išorės veiksmų tarnyba) asignavimų pakeitimų projektai.

Pagal sutarčių nuostatas, kad pakeitimų projektai būtų priimti, reikalinga visų Europos Parlamento narių balsų dauguma.

(Patvirtintų pakeitimų projektai pateikiami priede „Priimti tekstai“.)

(Reikalinga visų Parlamento narių dauguma)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

Kalbėjo:

Kimmo Tiilikainen (einantis Tarybos pirmininko pareigas) atkreipė dėmesį į Parlamento ir Tarybos pozicijų skirtumus ir pritarė tam, kad pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 4 dalies c įtrauką būtų sušauktas sušaukia Taikinimo komiteto posėdis.

Atnaujinta: 2020 m. vasario 25 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika