Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 23 oktober 2019 - Straatsburg

11.1. Algemene begroting van de Europese Unie voor 2020 – alle afdelingen (ontwerpamendementen) (stemming)
CRE

— Ontwerpamendementen op de kredieten van afdeling III van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 betreffende de Commissie;

— Ontwerpamendementen op de kredieten van de afdelingen I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX en X van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 betreffende het Europees Parlement, de Raad, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's, de Ombudsman, de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming en de Europese Dienst voor extern optreden.

Volgens de Verdragen is voor aanneming van de ontwerpamendementen de meerderheid van de leden van het Europees Parlement vereist.

(De aangenomen ontwerpamendementen zijn opgenomen in de bijlage "Aangenomen teksten".)

(Meerderheid van de leden van het Parlement)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

Het woord werd gevoerd door:

Kimmo Tiilikainen (fungerend voorzitter van de Raad), die kennis heeft genomen van de verschillen tussen het standpunt van het Parlement en dat van de Raad en ermee instemde om het bemiddelingscomité bijeen te roepen overeenkomstig artikel 314, lid 4, onder c), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Laatst bijgewerkt op: 25 februari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid