Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 23 octombrie 2019 - Strasbourg

11.1. Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - toate secțiunile (proiecte de modificare) (vot)
CRE

— Proiect de modificare a creditelor de la secțiunea III din bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 în ceea ce privește Comisia;

— Proiect de modificare a creditelor de la secțiunile I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX și X din bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 în ceea ce privește Parlamentul European, Consiliul, Curtea de Justiție, Curtea de Conturi Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor, Ombudsmanul European, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și Serviciul European de Acțiune Externă.

În conformitate cu dispozițiile tratatelor, pentru a fi adoptate, proiectele de amendamente trebuie să reunească voturile majorității deputaților care compun Parlamentul European.

(Proiectele de amendamente adoptate figurează în „Texte adoptate”.)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

Intervenții

Kimmo Tiilikainen (Președintele în exercițiu al Consiliului) a luat act de diferențele dintre poziția Parlamentului și cea a Consiliului și și-a dat acordul pentru convocarea comitetului de conciliere în conformitate cu articolul 314 alineatul (4) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Ultima actualizare: 25 februarie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate