Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 1k
Streda, 23. októbra 2019 - Štrasburg

11.1. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2020 – všetky oddiely (návrhy zmien) (hlasovanie)
Doslovný zápis

— Návrhy na zmenu rozpočtových prostriedkov v oddiele III všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020, pokiaľ ide o Komisiu;

— Návrhy na zmenu rozpočtových prostriedkov v oddieloch I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX a X všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020, pokiaľ ide o Európsky parlament, Radu, Súdny dvor, Dvor audítorov, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Výbor regiónov, ombudsmana, európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť.

Podľa ustanovení zmlúv musí návrhy na zmenu podporiť väčšina poslancov, ktorí tvoria Európsky parlament, aby boli tieto návrhy prijaté.

(Prijaté návrhy na zmenu sú uvedené v prílohe ako „Prijaté texty“.)

(Väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

Vystúpenia:

Kimmo Tiilikainen (úradujúci predseda Rady) vzal na vedomie rozdiely medzi pozíciou Parlamentu a pozíciou Rady a vyjadril súhlas so zvolaním Zmierovacieho výboru podľa článku 314 ods. 4 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Posledná úprava: 20. januára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia