Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 2k
Сряда, 23 октомври 2019 г. - Страсбург

11.2. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели (гласуване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно позицията на Съвета относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели [11734/2019 - C9-0119/2019- 2019/2028(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчици: Monika Hohlmeier и Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласуването“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2019)0038)

Изказвания

Nikolaj Villumsen внесе устно изменение на изменение 40rev. Парламентът не се съгласи устното изменение да бъде поставено на гласуване, тъй като повече от 40 членове на ЕП бяха против.

Последно осъвременяване: 24 февруари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност