Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 2k
Onsdag den 23. oktober 2019 - Strasbourg

11.2. Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 – alle sektioner (afstemning)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 [11734/2019 - C9-0119/2019- 2019/2028(BUD)] - Budgetudvalget. Ordførere: Monika Hohlmeier og Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2019)0038)

Indlæg

Nikolaj Villumsen fremlagde et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 40rev. Parlamentet kunne ikke godtage at sætte det mundtlige ændringsforslag til afstemning, da mere end 40 medlemmer modsatte sig dette.

Seneste opdatering: 20. januar 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik