Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 2k
Kolmapäev, 23. oktoober 2019 - Strasbourg

11.2. Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve – kõik jaod (hääletus)
Istungi stenogramm

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve projekti kohta [11734/2019 - C9-0119/2019- 2019/2028(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöörid: Monika Hohlmeier ja Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2019)0038)

Sõnavõtud

Nikolaj Villumsen esitas muudatusettepaneku 40rev kohta suulise muudatusettepaneku. Parlament ei pannud seda hääletusele, kuna sellele oli vastu rohkem kui 40 parlamendiliiget.

Viimane päevakajastamine: 24. veebruar 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika