Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 2k
Streda, 23. októbra 2019 - Štrasburg

11.2. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2020 – všetky oddiely (hlasovanie)
Doslovný zápis

Správa o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020 [11734/2019 - C9-0119/2019- 2019/2028(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyne: Monika Hohlmeier a Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2019)0038)

Vystúpenia

Nikolaj Villumsen predložil ústny pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcemu návrhu 40rev. Parlament nesúhlasil s tým, aby sa o ústnom pozmeňujúcom návrhu hlasovalo, pričom proti bolo viac než 40 poslancov.

Posledná úprava: 20. januára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia