Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 2k
Onsdagen den 23 oktober 2019 - Strasbourg

11.2. Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 [11734/2019 - C9-0119/2019- 2019/2028(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Monika Hohlmeier och Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

(Enkel majoritet erfordrades.)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2019)0038)

Inlägg:

Nikolaj Villumsen lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 40rev. Parlamentet godkände inte att detta muntliga ändringsförslag gick till omröstning eftersom fler än 40 ledamöter motsatte sig det.

Senaste uppdatering: 20 januari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy