Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2208(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0011/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0011/2019

Συζήτηση :

PV 22/10/2019 - 16
CRE 22/10/2019 - 16

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2019 - 11.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0039

Συνοπτικά πρακτικά
XML 3k
Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 - Στρασβούργο

11.3. Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) (ψηφοφορία)

Δεύτερη έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για το οικονομικό έτος 2017 [COM(2018)0521 - C8-0359/2018- 2018/2208(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών», σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2019)0039)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2019)0039)

Δεν χορηγείται απαλλαγή (βλ. Παράρτημα V, άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο β), του Κανονισμού).

Τελευταία ενημέρωση: 11 Ιανουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου