Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 23. lokakuuta 2019 - Strasbourg

11. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua parlamentin verkkosivustolla.


11.1. Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2020 – kaikki pääluokat (tarkistusluonnokset) (äänestys)

— tarkistusluonnokset esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2019, pääluokka III — komissio

— tarkistusluonnokset esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2020, pääluokat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX ja X — Euroopan parlamentti, neuvosto, unionin tuomioistuin, Euroopan tilintarkastustuomioistuin, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, alueiden komitea, Euroopan oikeusasiamies, Euroopan tietosuojavaltuutettu ja Euroopan ulkosuhdehallinto.

Perussopimusten määräysten mukaisesti tarkistusluonnosten hyväksymiseen vaaditaan parlamentin jäsenten enemmistö.

(Hyväksytyt tarkistusluonnokset ovat Hyväksyttyjen tekstien liitteenä.)

(parlamentin jäsenten enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 1)

Puheenvuorot:

Kimmo Tiilikainen (neuvoston puheenjohtaja) totesi parlamentin ja neuvoston kannan eroavan toisistaan ja ilmoitti hyväksyvänsä sovittelukomitean koolle kutsumisen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 4 kohdan c alakohdan mukaisesti.


11.2. Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2020 – kaikki pääluokat (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2020 [11734/2019 - C9-0119/2019- 2019/2028(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Monika Hohlmeier ja Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0038)

Puheenvuorot:

Nikolaj Villumsen esitti tarkistukseen 40rev suullisen tarkistuksen. Parlamentti ei hyväksynyt, että suullisesta tarkistuksesta äänestetään, sillä yli 40 jäsentä vastusti sitä.


11.3. Vastuuvapaus 2017: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO) (äänestys)

Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0359/2018- 2018/2208(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 3)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2019)0039)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2019)0039)

Vastuuvapaus evättiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 2 kohdan b alakohta).


11.4. Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (äänestys)

Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto [COM(2018)0521 - C8-0320/2018- 2018/2168(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 4)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2019)0040)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2019)0040)

Vastuuvapaus evättiin (ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 2 kohdan b alakohta).


11.5. Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: kasvinsuojeluaineiden vaikutusta tarhamehiläisiin koskeva arviointi (äänestys)

ENVI-valiokunnan työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 4 kohdan c alakohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys ehdotuksesta komission asetukseksi asetuksen (EU) N:o 546/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kasvinsuojeluaineiden vaikutusta tarhamehiläisiin koskevasta arvioinnista (D045385/06 - 2019/2776(RPS)) (B9-0149/2019) - Asiasta vastaavat jäsenet: Bas Eickhout, Eric Andrieu, Martin Hojsík ja Anja Hazekamp

(parlamentin jäsenten enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0041)

Puheenvuorot:

äänestyksen jälkeen Christos Stylianides (komission jäsen).

Päivitetty viimeksi: 25. helmikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö