Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2755(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000024/2019 (B9-0052/2019)

Разисквания :

PV 23/10/2019 - 18
CRE 23/10/2019 - 18

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
XML 10k
Сряда, 23 октомври 2019 г. - Страсбург

18. Издирвателни и спасителни операции в Средиземно море (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос с искане за устен отговор O-000024/2019, зададен от Juan Fernando López Aguilar, от името на комисията LIBE, към Съвета: Издирвателни и спасителни операции в Средиземно море (B9-0052/2019)

Въпрос с искане за устен отговор O-000025/2019, зададен от Juan Fernando López Aguilar, от името на комисията LIBE, към Комисията: Издирвателни и спасителни операции в Средиземно море (B9-0053/2019)

Juan Fernando López Aguilar разви въпросите.

Tytti Tuppurainen (действащ председател на Съвета) и Johannes Hahn (член на Комисията) отговориха на въпросите.

Изказаха се Lena Düpont, от името на групата PPE, Claude Moraes, от името на групата S&D, Sophia in 't Veld, от името на групата Renew, Erik Marquardt, от името на групата Verts/ALE, Annalisa Tardino, от името на групата ID, Nicola Procaccini, от името на групата ECR, Miguel Urbán Crespo, от името на групата GUE/NGL, Kostas Papadakis, независим член на ЕП, Karoline Edtstadler, Pietro Bartolo, Jan-Christoph Oetjen, Tineke Strik, Jean-Paul Garraud, Jorge Buxadé Villalba, Sira Rego, Balázs Hidvéghi, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Reinhard Bütikofer, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Alice Kuhnke, Tom Vandendriessche, Jadwiga Wiśniewska и Miriam Dalli.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се Antony Hook, Ernest Urtasun, Nicolaus Fest, Robert Roos, Sylvie Guillaume, Hilde Vautmans, Laura Huhtasaari, Evin Incir, Mara Bizzotto и Hynek Blaško.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Monika Hohlmeier, Alex Agius Saliba, Irena Joveva, Joachim Stanisław Brudziński, Clare Daly, Stanislav Polčák и Pierfrancesco Majorino.

Изказаха се Johannes Hahn и Tytti Tuppurainen.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Nicola Procaccini, от името на групата ECR, относно издирвателните и спасителните операции в Средиземно море (2019/2755(RSP)) (B9-0130/2019);

—   Annalisa Tardino и Tom Vandendriessche, от името на групата ID, относно издирвателните и спасителните операции в Средиземно море (2019/2755(RSP)) (B9-0131/2019);

—   Lena Düpont, от името на групата PPE, относно издирвателните и спасителните операции в Средиземно море (2019/2755(RSP)) (B9-0132/2019);

—   Juan Fernando López Aguilar, от името на комисията LIBE, относно издирвателните и спасителните операции в Средиземно море (2019/2755(RSP)) (B9-0154/2019).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.9 от протокола от 24.10.2019 г.

Последно осъвременяване: 24 февруари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност