Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/2755(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000024/2019 (B9-0052/2019)

Debatten :

PV 23/10/2019 - 18
CRE 23/10/2019 - 18

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
XML 9k
Woensdag 23 oktober 2019 - Straatsburg

18. Opsporing en redding in het Middellandse Zeegebied (debat)
Volledige verslagen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000024/2019 van Juan Fernando López Aguilar, namens de commissie LIBE, aan de Raad: Opsporing en redding in het Middellandse Zeegebied (B9-0052/2019)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000025/2019 van Juan Fernando López Aguilar, namens de commissie LIBE, aan de Commissie: Opsporing en redding in het Middellandse Zeegebied (B9-0053/2019)

Juan Fernando López Aguilar licht de vragen toe.

Tytti Tuppurainen (fungerend voorzitter van de Raad) en Johannes Hahn (lid van de Commissie) beantwoorden de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Lena Düpont, namens de PPE-Fractie, Claude Moraes, namens de S&D-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de Renew-Fractie, Erik Marquardt, namens de Verts/ALE-Fractie, Annalisa Tardino, namens de ID-Fractie, Nicola Procaccini, namens de ECR-Fractie, Miguel Urbán Crespo, namens de GUE/NGL-Fractie, Kostas Papadakis, niet-fractiegebonden lid, Karoline Edtstadler, Pietro Bartolo, Jan-Christoph Oetjen, Tineke Strik, Jean-Paul Garraud, Jorge Buxadé Villalba, Sira Rego, Balázs Hidvéghi, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Reinhard Bütikofer, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Alice Kuhnke, Tom Vandendriessche, Jadwiga Wiśniewska en Miriam Dalli.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Antony Hook, Ernest Urtasun, Nicolaus Fest, Robert Roos, Sylvie Guillaume, Hilde Vautmans, Laura Huhtasaari, Evin Incir, Mara Bizzotto en Hynek Blaško.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Monika Hohlmeier, Alex Agius Saliba, Irena Joveva, Joachim Stanisław Brudziński, Clare Daly, Stanislav Polčák en Pierfrancesco Majorino.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn en Tytti Tuppurainen.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Nicola Procaccini, namens de ECR-Fractie, over opsporing en redding in het Middellandse Zeegebied (2019/2755(RSP)) (B9-0130/2019);

—   Annalisa Tardino en Tom Vandendriessche, namens de ID-Fractie, over opsporing en redding in het Middellandse Zeegebied (2019/2755(RSP)) (B9-0131/2019);

—   Lena Düpont, namens de PPE-Fractie, over opsporing en redding in het Middellandse Zeegebied (2019/2755(RSP)) (B9-0132/2019);

—   Juan Fernando López Aguilar, namens de commissie LIBE, over opsporing en redding in het Middellandse Zeegebied (2019/2755(RSP)) (B9-0154/2019).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.9 van de notulen van 24.10.2019.

Laatst bijgewerkt op: 20 januari 2021Juridische mededeling - Privacybeleid