Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2755(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000024/2019 (B9-0052/2019)

Debatter :

PV 23/10/2019 - 18
CRE 23/10/2019 - 18

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
XML 9k
Onsdagen den 23 oktober 2019 - Strasbourg

18. Sök- och räddningsinsatser i Medelhavet (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Fråga för muntligt besvarande O-000024/2019 från Juan Fernando López Aguilar, för utskottet LIBE, till rådet: Sök- och räddningsinsatser i Medelhavet (B9-0052/2019)

Fråga för muntligt besvarande O-000025/2019 från Juan Fernando López Aguilar, för utskottet LIBE, till kommissionen: Sök- och räddningsinsatser i Medelhavet (B9-0053/2019)

Juan Fernando López Aguilar utvecklade frågorna.

Tytti Tuppurainen (rådets tjänstgörande ordförande) och Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Lena Düpont för PPE-gruppen, Claude Moraes för S&D-gruppen, Sophia in 't Veld för Renew-gruppen, Erik Marquardt för Verts/ALE-gruppen, Annalisa Tardino för ID-gruppen, Nicola Procaccini för ECR-gruppen, Miguel Urbán Crespo för GUE/NGL-gruppen, Kostas Papadakis, grupplös, Karoline Edtstadler, Pietro Bartolo, Jan-Christoph Oetjen, Tineke Strik, Jean-Paul Garraud, Jorge Buxadé Villalba, Sira Rego, Balázs Hidvéghi, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Reinhard Bütikofer, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Alice Kuhnke, Tom Vandendriessche, Jadwiga Wiśniewska och Miriam Dalli.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Antony Hook, Ernest Urtasun, Nicolaus Fest, Robert Roos, Sylvie Guillaume, Hilde Vautmans, Laura Huhtasaari, Evin Incir, Mara Bizzotto och Hynek Blaško.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Monika Hohlmeier, Alex Agius Saliba, Irena Joveva, Joachim Stanisław Brudziński, Clare Daly, Stanislav Polčák och Pierfrancesco Majorino.

Talare: Johannes Hahn och Tytti Tuppurainen.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Nicola Procaccini, för ECR-gruppen, om sök- och räddningsinsatser i Medelhavet (2019/2755(RSP)) (B9-0130/2019),

—   Annalisa Tardino och Tom Vandendriessche, för ID-gruppen, om sök- och räddningsinsatser i Medelhavet (2019/2755(RSP)) (B9-0131/2019),

—   Lena Düpont, för PPE-gruppen, om sök- och räddningsinsatser i Medelhavet (2019/2755(RSP)) (B9-0132/2019),

—   Juan Fernando López Aguilar, för utskottet LIBE, om sök- och räddningsinsatser i Medelhavet (2019/2755(RSP)) (B9-0154/2019).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.9 i protokollet av den 24.10.2019.

Senaste uppdatering: 20 januari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy