Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 2k
Woensdag 23 oktober 2019 - Straatsburg

19. Opening van toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Opening van toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië (2019/2883(RSP))

Tytti Tuppurainen (fungerend voorzitter van de Raad) en Johannes Hahn (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Andrey Kovatchev, namens de PPE-Fractie, Kati Piri, namens de S&D-Fractie, Ilhan Kyuchyuk, namens de Renew-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Anna Bonfrisco, namens de ID-Fractie, Anna Fotyga, namens de ECR-Fractie, Stelios Kouloglou, namens de GUE/NGL-Fractie, Željana Zovko, Tonino Picula, Stéphane Séjourné, Tineke Strik en Dominique Bilde.

(Voortzetting van het debat: punt 21 van de notulen van 23.10.2019)

Laatst bijgewerkt op: 20 januari 2021Juridische mededeling - Privacybeleid