Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2883(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0156/2019

Συζήτηση :

PV 23/10/2019 - 21
CRE 23/10/2019 - 21

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2019 - 8.10
CRE 24/10/2019 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0050

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 - Στρασβούργο

21. Έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία (συνέχεια της συζήτησης)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία (2019/2883(RSP))

(αρχή της συζήτησης: βλ. σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2019)

Παρεμβαίνουν οι Fabio Massimo Castaldo και Vladimír Bilčík.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Marcel KOLAJA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Isabel Santos, Klemen Grošelj, Lars Patrick Berg, Bogdan Rzońca, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, Andrius Kubilius, Andreas Schieder, Urmas Paet, Laura Huhtasaari, Ιωάννης Λαγός, Μαρία Σπυράκη, Sergei Stanishev, Michal Šimečka, Jordan Bardella, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Valter Flego, Miroslav Radačovský, Karlo Ressler, Tanja Fajon, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Karlo Ressler,Paolo Borchia, Alexander Alexandrov Yordanov, Brando Benifei, Andor Deli, Sven Mikser και Arba Kokalari.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Jiří Pospíšil, Julie Ward, Petras Auštrevičius, Viola Von Cramon-Taubadel, Gilles Lebreton και Δημήτριος Παπαδημούλης.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn και Tytti Tuppurainen.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Jörg Meuthen, Lars Patrick Berg και Guido Reil, εξ ονόματος της ομάδας ID, σχετικά με την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία (2019/2883(RSP)) (B9-0155/2019

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski και Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία (2019/2883(RSP)) (B9-0156/2019

—   Tineke Strik, Catherine Rowett, Viola Von Cramon-Taubadel, David Cormand, Philippe Lamberts, Yannick Jadot, Romeo Franz, Ciarán Cuffe, Monika Vana, Jutta Paulus, Michael Bloss και Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία (2019/2883(RSP)) (B9-0157/2019

—   Stelios Kouloglou, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Νιαζί Κιζιλγιουρέκ, Δημήτριος Παπαδημούλης, Πέτρος Κόκκαλης, Έλενα Κουντουρά και Martina Michels, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία (2019/2883(RSP)) (B9-0158/2019)·

—   Kati Piri, Tonino Picula, Isabel Santos, Andreas Schieder και Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D σχετικά με την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία (2019/2883(RSP)) (B9-0159/2019

—   Hilde Vautmans και Ilhan Kyuchyuk, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία (2019/2883(RSP)) (B9-0160/2019

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Kinga Gál, Andor Deli και László Trócsányi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία (2019/2883(RSP)) (B9-0161/2019).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.10.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Φεβρουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου