Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2883(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0156/2019

Debatter :

PV 23/10/2019 - 21
CRE 23/10/2019 - 21

Omröstningar :

PV 24/10/2019 - 8.10
CRE 24/10/2019 - 8.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2019)0050

Protokoll
Onsdagen den 23 oktober 2019 - Strasbourg

21. Inledande av anslutningsförhandlingar med Nordmakedonien och Albanien (fortsättning på debatten)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Inledande av anslutningsförhandlingar med Nordmakedonien och Albanien (2019/2883(RSP))

(Första delen av debatten: se punkt 19 i protokollet av den 23.10.2019)

Talare: Fabio Massimo Castaldo och Vladimír Bilčík.

ORDFÖRANDESKAP: Marcel KOLAJA
Vice talman

Talare: Isabel Santos, Klemen Grošelj, Lars Patrick Berg, Bogdan Rzońca, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Andrius Kubilius, Andreas Schieder, Urmas Paet, Laura Huhtasaari, Ioannis Lagos, Maria Spyraki, Sergei Stanishev, Michal Šimečka, Jordan Bardella, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Valter Flego, Miroslav Radačovský, Karlo Ressler, Tanja Fajon, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Karlo Ressler, Paolo Borchia, Alexander Alexandrov Yordanov, Brando Benifei, Andor Deli, Sven Mikser och Arba Kokalari.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Petras Auštrevičius, Viola Von Cramon-Taubadel, Gilles Lebreton och Dimitrios Papadimoulis.

Talare: Johannes Hahn och Tytti Tuppurainen.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Jörg Meuthen, Lars Patrick Berg och Guido Reil, för ID-gruppen, om inledande av anslutningsförhandlingar med Nordmakedonien och Albanien (2019/2883(RSP)) (B9-0155/2019),

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski och Angel Dzhambazki, för ECR-gruppen, om inledande av anslutningsförhandlingar med Nordmakedonien och Albanien (2019/2883(RSP)) (B9-0156/2019),

—   Tineke Strik, Catherine Rowett, Viola Von Cramon-Taubadel, David Cormand, Philippe Lamberts, Yannick Jadot, Romeo Franz, Ciarán Cuffe, Monika Vana, Jutta Paulus, Michael Bloss och Ernest Urtasun, för Verts/ALE-gruppen, om inledande av anslutningsförhandlingar med Nordmakedonien och Albanien (2019/2883(RSP)) (B9-0157/2019),

—   Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Niyazi Kizilyürek, Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis, Elena Kountoura och Martina Michels, för GUE/NGL-gruppen, om inledande av anslutningsförhandlingar med Nordmakedonien och Albanien (2019/2883(RSP)) (B9-0158/2019),

—   Kati Piri, Tonino Picula, Isabel Santos, Andreas Schieder och Tanja Fajon, för S&D-gruppen om inledande av anslutningsförhandlingar med Nordmakedonien och Albanien (2019/2883(RSP)) (B9-0159/2019),

—   Hilde Vautmans och Ilhan Kyuchyuk, för Renew-gruppen, om inledande av anslutningsförhandlingar med Nordmakedonien och Albanien (2019/2883(RSP)) (B9-0160/2019),

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Kinga Gál, Andor Deli och László Trócsányi, för PPE-gruppen, om inledande av anslutningsförhandlingar med Nordmakedonien och Albanien (2019/2883(RSP)) (B9-0161/2019).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.10 i protokollet av den 24.10.2019.

Senaste uppdatering: 20 januari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy