Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 4k
Сряда, 23 октомври 2019 г. - Страсбург

22. Положението в Ирак, по-специално бурното потушаване на протестите на младите хора и студентите (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Ирак, по-специално бурното потушаване на протестите на младите хора и студентите (2019/2884(RSP))

Tytti Tuppurainen (действащ председател на Съвета) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се Georgios Kyrtsos, от името на групата PPE, Kati Piri, от името на групата S&D, Abir Al-Sahlani, от името на групата Renew, Hannah Neumann, от името на групата Verts/ALE, Thierry Mariani, от името на групата ID, Anna Fotyga, от името на групата ECR, Clare Daly, от името на групата GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, независим член на ЕП, Domènec Ruiz Devesa, José Ramón Bauzá Díaz, Isabella Tovaglieri, Pernando Barrena Arza и Pietro Bartolo.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Tudor Ciuhodaru, Kateřina Konečná, Julie Ward и Mick Wallace.

Изказа се Tytti Tuppurainen.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Fabio Massimo CASTALDO
Заместник-председател

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 24 февруари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност