Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 3k
Сряда, 23 октомври 2019 г. - Страсбург

23. Политическа декларация на ООН на високо равнище относно всеобщото здравно осигуряване (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Политическа декларация на ООН на високо равнище относно всеобщото здравно осигуряване (2019/2861(RSP))

Tytti Tuppurainen (действащ председател на Съвета) и Neven Mimica (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Dolors Montserrat, от името на групата PPE, Heléne Fritzon, от името на групата S&D, Véronique Trillet-Lenoir, от името на групата Renew, Petra De Sutter, от името на групата Verts/ALE, Simona Baldassarre, от името на групата ID, João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, Cindy Franssen, Sara Cerdas, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tomislav Sokol, Katalin Cseh, Kateřina Konečná, Tomislav Sokol, Tudor Ciuhodaru, Pierfrancesco Majorino, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tomislav Sokol, и Nicolás González Casares, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Dolors Montserrat.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Julie Ward.

Изказаха се Neven Mimica и Tytti Tuppurainen.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 24 февруари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност