Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 3k
Streda, 23. októbra 2019 - Štrasburg

23. Politické vyhlásenie OSN na vysokej úrovni o všeobecne dostupnej zdravotnej starostlivosti (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Politické vyhlásenie OSN na vysokej úrovni o všeobecne dostupnej zdravotnej starostlivosti (2019/2861(RSP))

Tytti Tuppurainen (úradujúca predsedníčka Rady) a Neven Mimica (člen Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Dolors Montserrat v mene skupiny PPE, Heléne Fritzon v mene skupiny S&D, Véronique Trillet-Lenoir v mene skupiny Renew, Petra De Sutter v mene skupiny Verts/ALE, Simona Baldassarre v mene skupiny ID, João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, Cindy Franssen, Sara Cerdas, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tomislav Sokol, Katalin Cseh, Kateřina Konečná, Tomislav Sokol, Tudor Ciuhodaru, Pierfrancesco Majorino, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tomislav Sokol, a Nicolás González Casares, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Dolors Montserrat.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpila Julie Ward.

Vystúpili: Neven Mimica a Tytti Tuppurainen.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 20. januára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia