Προηγούμενο 
 Επόμενο 
RCVVOTESPVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του Κανονισμού)
 4.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού)
 5.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις
 6.Κατάθεση εγγράφων
 7.Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία και οι επιπτώσεις τους (συζήτηση)
 8.Επανάληψη της συνεδρίασης
 9.Εκλογή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή – υποψηφιότητες που ελήφθησαν
 10.Υποδοχή
 11.Ώρα των ψηφοφοριών
  
11.1.Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 - όλα τα τμήματα (σχέδια τροπολογιών) (ψηφοφορία)
  
11.2.Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 - όλα τα τμήματα (ψηφοφορία)
  
11.3.Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) (ψηφοφορία)
  
11.4.Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (ψηφοφορία)
  
11.5.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: εκτίμηση των επιπτώσεων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στις μελιφόρους μέλισσες (ψηφοφορία)
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 14.Επανάληψη της συνεδρίασης
 15.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 16.Κλιματική και οικολογική έκτακτη ανάγκη (συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)
 17.Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου - 2018 (συζήτηση)
 18.Έρευνα και διάσωση στη Μεσόγειο (συζήτηση)
 19.Έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία (συζήτηση)
 20.Υποδοχή
 21.Έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία (συνέχεια της συζήτησης)
 22.Η κατάσταση στο Ιράκ και συγκεκριμένα η βίαιη καταστολή των διαμαρτυριών των νέων και των φοιτητών (συζήτηση)
 23.Πολιτική δήλωση υψηλού επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών με θέμα την καθολική υγειονομική κάλυψη (συζήτηση)
 24.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 25.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (217 kb) Κατάσταση παρόντων (65 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (130 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (2971 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (217 kb) Κατάσταση παρόντων (65 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (130 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (2971 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (91 kb) Κατάσταση παρόντων (12 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (44 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (124 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (333 kb) Κατάσταση παρόντων (79 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (157 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (672 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 11 Ιανουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου